nationalekonomi, samhällsvetenskapligt ämne som studerar hur ett samhälle använder sina resurser och vilka effekter ekonomisk-politiska åtgärder ger upphov till; studerar det ekonomiska livet i större skala. När ett beslut innebär ett val mellan flera alternativ, och fördelar och nackdelar måste vägas mot varandra, kan situationen analyseras med nationalekonomiska

(48 av 339 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Historik

Nationalekonomiskt tänkande förekom redan under antiken, men den systematiska utvecklingen av teorin påbörjades under 1500- och 1600-talen. Det innebär att nationalekonomin först utvecklades för att besvara frågor som rörde de ekonomiska grunderna för staten och finansieringen av de statliga aktiviteterna. Merkantilisterna utgick till en början från att ekonomin behövde styras i olika avseenden för att det bästa resultatet skulle uppnås.

En grundtanke

(62 av 439 ord)

Medverkande

  • Claes-Henric Siven
Källangivelse
Nationalencyklopedin, nationalekonomi. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/nationalekonomi