nationalism (franska nationalisme, av nation), tankesystem som utgår från att det finns en speciell grupp, nationen, med vissa karakteristika, att de med nationen förknippade värdena och intressena är viktigare än andra kollektiva värden och intressen och att förverkligandet av nationens intressen förutsätter största möjliga politiska oberoende. Det sistnämnda antas i sin tur bara kunna uppnås genom kontroll av ett territorium, företrädesvis en suverän stat.

Vissa forskare har hävdat att nationellt tänkande är ”primordialt”, dvs. inbyggt i den mänskliga naturen som

(80 av 570 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Rune Johansson

Litteraturanvisning

B. Anderson, Den föreställda gemenskapen: reflexioner kring nationalismens ursprung och spridning (svensk översättning 1993);
B. Hettne (m.fl.), Den globala nationalismen ( 1998);
E. Hobsbawm, Nations and Nationalism since 1780 ( 1990);
J. Hutchinson & Anthony D. Smith, Nationalism ( 1994);
Anthony D. Smith, National Identity ( 1991);
Ø. Østerud, Vad är nationalism? (svensk översättning 1997).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, nationalism. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/nationalism