nationalromantik, i allmän bemärkelse en attityd som söker återknyta till en nationell

(12 av 82 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Litteratur

Under den europeiska romantiken från 1700-talets slut och 1800-talets förra del växte det fram ett intresse för den gamla folkdiktningen,

(20 av 139 ord)

Konst

Nationalromantiken inom konsten kan i Sverige ledas tillbaka till stormaktstiden, då bilddokumentation av fornminnen och byggda miljöer inlemmades som argument i den götiska patriotismens historiesyn. Under 1800-talet skulle den fornnordiska mytologin bli ett viktigt

(34 av 238 ord)

Arkitektur

En egentlig historieromantisk arkitektursyn fanns i göticismen omkring 1870. Mot sekelskiftet bröt en reaktion mot den internationella akademismens tänkande i givna byggnadstyper och stilkorrekta

(24 av 169 ord)

Musik

Under 1800-talet började man samla in folksagor, folksägner och folksånger. Det folkliga materialet kom till användning som utgångspunkt för skiftande konstmusikaliska skapelser: arrangemang av folkvisor, skådespel med inlagda folksånger, operor med

(31 av 215 ord)

Etnologi och folklore

Såväl 1600-talets som 1800-talets nationalromantiska strömningar fick i Sverige stor betydelse för dokumenterandet och studiet av den folkliga kulturen. Stormaktstidens behov av att i göticismens anda förgylla

(27 av 188 ord)

Medverkande

  • Allan Ellenius
  • Björn Linn
  • Jan-Öjvind Swahn
  • Staffan Björck
  • Tore Eriksson

Litteraturanvisning

Litteratur:
J. Nordström, De yverbornes ö: Sextonhundratalsstudier (1934).
Konst:
J. Roosval, ”Den levande konsten i historiens skåpfack”,Konsthistorisk tidskrift 1938;
K. Varnedoe,Nordiskt ljus: Realism och symbolism i skandinaviskt måleri, utst.kat., Göteborgs konstmuseum (1983).
Arkitektur:
Bengt O.H. Johansson och Ulf G. Johnsson, Sju uppsatser i svensk arkitekturhistoria (1970);
R. Zeitler, Skandinavische Kunst um 1900 (1990).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, nationalromantik. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/nationalromantik