Nattvardsfirandet kom snart att förenas med en läse- och bönegudstjänst, ordets gudstjänst eller katekumenernas liturgi (där också de ännu odöpta katekumenerna deltog); nattvarden var den avslutande delen, de troendes liturgi (dit endast de döpta hade tillträde). Denna ordning, i öster kallad liturgi, i väster mässa, blev allmänt rådande med vissa regionala variationer. Själva nattvardsfirandet omfattade i den tidiga kyrkan offertorium, eukaristisk bön, brödsbrytelse och kommunion (utdelning respektive mottagande). Om olika former av nattvardsbröd, se bröd (Brödet i kyrkan).

Enbart döpta

(80 av 1195 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Per Beskow
  • Åke Andrén
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Nattvardsritens utveckling. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/nattvard/nattvardsritens-utveckling