natur (latin natuʹra ’födelse’, ’natur’, ’naturlig beskaffenhet’, av naʹscor ’födas’) är ett komplicerat begrepp; enligt Arthur Lovejoy har ordet och dess avledningar i engelskan åtminstone 66 betydelser. Dessa kan indelas i två huvudgrupper. I den ena åsyftas den materiella världen i stort (i en extrem betydelse: allting) men särskilt den av människan (väsentligen) opåverkade omgivningen i form av växter, djur, landformer osv. I den andra åsyftas någots (vanligen något levandes) grundläggande egenskap, väsen eller egenart.

Begreppet natur förknippas med på

(80 av 736 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Sverker Sörlin

Litteraturanvisning

N. Evernden, The Social Creation of Nature ( 1992);
A. Hjort & U. Svedin (utgivare), Jord–Människa–Himmel: Några lärdes syn på naturen i de stora kulturerna ( 1985);
G.H. von Wright, Vetenskapen och förnuftet ( 1986).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, natur. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/natur