naturgeografi, den del av geografin som beskriver och förklarar landskapsmiljön och dess förändringar genom naturliga processer och människans påverkan. Ämnet omfattar dels fysisk geografi, med bl.a. geomorfologi (läran om landformerna), klimatologi, hydrologi, oceanografi och glaciologi, dels biogeografi. Vid många universitet har dessa delar av naturgeografin särskilda institutioner. Kartor, flygbilder och satellitbilder är viktiga hjälpmedel för beskrivning och tolkning av landskapet och dess förändringar. Sedan 1960-talet har flygbildstolkning

(67 av 472 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Anders Rapp
  • Lars-Erik Åse

Litteraturanvisning

A. Rapp, ”Naturgeografi som landskapsekologi”, Svensk Geografisk Årsbok 1992;
H.J. Walker & W.E. Grabau ( utgivare), The Evolution of Geomorphology: A Nation-by-Nation Summary of Development ( 1993).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, naturgeografi. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/naturgeografi