njure, latin ren, pluralis renes, hos ryggradsdjur (inklusive människan) organ som

(11 av 40 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Människan

(1 av 1 ord)

Översiktlig anatomi

De båda njurarna ligger hos människan intill ryggraden i höjd med det tolfte revbensparet och är på framsidan täckta av bukhinnan. En njure väger ca 150 g och omges av en fetthaltig kapsel.

(33 av 224 ord)

Översiktlig funktion

Njuren reglerar koncentrationerna och mängderna av ett stort antal ämnen i kroppsvätskorna utanför cellerna. Till dessa hör slutprodukter från kroppens ämnesomsättning, främmande ämnen från födan, oorganiska joner och vatten, som alla

(31 av 215 ord)

Primärurinen bildas i njurkorpuskler

Ett nefron består av en njurkorpuskel och en njurkanal. En njurkorpuskel (malpighisk kropp) består av en glomerulus och en Bowmans kapsel.

Glomerulus (pluralis glomeruli) är ca 0,1 mm i

(29 av 206 ord)

Primärurinen modifieras i njurkanaler och samlingsrör

Från Bowmans kapsel rinner primärurinen vidare genom nefronet i en njurkanal (tubulus, pluralis tubuli). Njurkanalerna kantas av ett enkelt skikt av epitelceller, som har olika funktioner beroende på var i kanalen de är belägna.

En njurkanal börjar med en proximal tubulus i njurbarken. Sedan följer en U-formig Henles slynga, som löper ned i njurmärgen.

(54 av 384 ord)

Njursjukdomar

I egna artiklar behandlas njurstenssjukdom, njursvikt, njurtuberkulos och njurtumörer.

Missbildningar

Missbildningar av mycket varierande svårighetsgrad är vanliga, antagligen beroende på njurens och urinvägarnas komplicerade utveckling under fosterlivet. Ofta förekommande former är medfödd cystnjure, utvecklingsrubbningar (dysplasi) eller till och med helt bortfall (aplasi) av ena eller båda njurarna. Missbildningar i urinledare och urinblåsa, vilket hindrar normal urintömning, leder ofta till sekundära njurskador. Vissa missbildningar kan diagnostiseras redan under fosterlivet.

Glomerulonefrit

Njurinflammation eller glomerulonefrit är sjuklig påverkan på njurarnas kärlnystan och beror

(80 av 1183 ord)

Njurfunktionsprov

Njurfunktionsprov är undersökningsmetoder för mätning och kartläggning av njurarnas funktion vid njursjukdomar.

Det viktigaste kvantitativa måttet på njurfunktionen är glomerulusfiltrationens effektivitet. Vid denna filtration avlägsnas normalt cirka 120 ml vätska/min (60 ml/min för vardera njuren)

(35 av 243 ord)

Andra djur

Njurarna hos andra ryggradsdjur har samma principiella uppbyggnad som människans, men det finns skillnader

(14 av 98 ord)

Däggdjur och fåglar

Däggdjur och fåglar är de enda ryggradsdjur som har en Henles

(11 av 78 ord)

Groddjur och kräldjur

Groddjur och kräldjur kan producera hypoosmotisk och isoosmotisk men inte hyperosmotisk

(11 av 58 ord)

Fiskar

Marina benfiskar förlorar ständigt vatten till omgivningen med osmos, eftersom de har en lägre osmolalitet än det omgivande havsvattnet. De är

(21 av 146 ord)

Njure som maträtt

Njure hörde i allmogehemmen till de inälvor som ingick i ”hackemat”

(11 av 38 ord)

Medverkande

  • Anders Lundquist
  • Bengt Rippe
  • Jan Pontén
  • Jan-Öjvind Swahn
  • Jörgen Malmquist
  • Mattias Aurell
Källangivelse
Nationalencyklopedin, njure. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/njure