(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Landformer

Längs Nordamerikas västsida ligger Kordiljärerna, ett komplex av flera parallella bergskedjor, i medeltal 4 000–5 000 m höga. Av topparna är Mount McKinley i Alaska (6 194 m ö.h.) högst. Kedjorna åtskiljs av dalgångar, som Central Valley i Kalifornien, eller av platåer, ofta med ökenförhållanden, som

(46 av 296 ord)

Berggrund och jordarter

Nordamerika har byggts upp kring den kanadensiska skölden, som bildar berggrunden i norra och östra Kanada, i nordöstra USA och på större delen av Grönland. Denna urbergssköld består av bergarter bildade under prekambrium (äldre än ca 570 miljoner år), huvudsakligen graniter och gnejser. De senare har framför allt bildats genom omvandling av sedimentära och vulkaniska bergarter. Skölden började bildas genom vulkanisk aktivitet och bergskedjebildning (orogenes) för mer än 3 900 miljoner år sedan. Denna första orogenes följdes under prekambrium av ytterligare

(81 av 746 ord)

Jordmåner

Den norra delen med polarklimat täcks av leptosoler med tunt jordtäcke eller cryosoler med ständig tjäle (permafrost). I den tempererade

(20 av 137 ord)

Klimat

Som en följd av den nordamerikanska kontinentens stora utsträckning i nord–sydlig riktning förekommer ett flertal olika klimattyper. Längst i norr är klimaten kalla, i mellersta delen tempererade och i Västindien samt på det centralamerikanska näset tropiska. Då bergskedjor eller andra topografiska hinder i öst–västlig riktning saknas blir hela kontinenten trattformigt öppen från norr till söder. Härigenom underlättas utbytet av luftmassor med olika karaktär, och väderleksutvecklingen kan bli mycket dramatisk. Sålunda kan kalla luftmassor tränga långt söderut och ge frost och

(80 av 632 ord)

Växtliv

Söder om tundran i Nordamerika vidtar den boreala barrskogszonen. Svartgran, vitgran, ädelgranar och lärkar går längst mot norr, och stora områden täcks av kärr och mossar. Längs västkusten från södra Alaska till Kalifornien finns fuktiga, artrika barrskogar. Amerikansk sekvoja i norra Kalifornien är världens högsta träd, medan mammutträdet i Sierra Nevada har den

(53 av 377 ord)

Djurliv

Den nearktiska regionen har en fauna som motsvarar den i Eurasien, men är betydligt artrikare. I synnerhet kräldjur och stjärtlösa groddjur är talrika. Detta beror bland annat på att de nord–sydorienterade bergskedjorna inte har hindrat djurens reträtt undan expanderande inlandsisar, till skillnad från de tvärgående eurasiska bergen. En del sydamerikanska inslag finns även. Nordamerika (norr om Mexiko) hyser

(58 av 409 ord)

Naturresurser

Nordamerika har betydande tillgångar av nästan alla metaller. Brist råder framför allt på krommalm. I urbergsområdena finns järn-, nickel-, platina-, guld-, silver-, koppar-, wolfram-, bly-, och zinkmalmer. I Kordiljärerna finns förutom legeringsmetaller (främst molybden i

(35 av 246 ord)

Medverkande

  • Arne Strid
  • Margit Werner
  • Per Ahlberg
  • Ragnar Hall
  • Sven Behrens
  • Ulf Gärdenfors
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Natur. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/nordamerika/natur