Norge är ett högt utvecklat industriland. Sedan början av 1970-talet har landet haft större ekonomisk tillväxt än de flesta industriländer, samtidigt som arbetslösheten har kunnat hållas på en jämförelsevis låg nivå. Den

(32 av 222 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Jordbruk

Förutsättningarna för att bedriva åkerbruk är begränsade i Norge till följd av klimatet och den kuperade topografin. Endast cirka 3 procent av landets yta utgörs av utnyttjad jordbruksareal. Kärnområdena i jordbruket finns i

(33 av 231 ord)

Skogsbruk

Omkring 1/3 av landets yta är täckt av skog. Norges viktigaste skogsområden finns i de södra och sydöstra delarna av landet. Cirka

(22 av 157 ord)

Fiske

Norge är en av världens ledande fiskenationer,; fisket bidrar med 2 procent till landets BNP. Landet har den största ekonomiska havszonen i Europa och är näst största fiskeexportör i världen efter Kina. Torskfisket inbringar mest,

(35 av 238 ord)

Råvarutillgångar och energiförsörjning

Norges varierade geologi erbjuder goda förutsättningar för utvinning av mineral och mineraloljor, och betydande brytning av industriella mineral och bergarter sker i ett trettiotal gruvor. Norge är den ledande oljeproducenten och oljeexportören i Västeuropa.

Gruvindustrin i Norge består av både privata och statliga aktörer och är

(46 av 326 ord)

Industri

Den norska industrin, inklusive gruv- och byggnadsindustrin, sysselsätter 21 procent av arbetskraften och bidrar med 34 procent till landets BNP. Under de tre senaste decennierna har den norska industristrukturen, i likhet med andra utvecklade länders, förändrats markant. Flera industribranscher, till exempel varvsindustrin och andra verkstadsbranscher, tekoindustrin och skogsindustrin, har utsatts för stark internationell

(53 av 374 ord)

Utrikeshandel

Norges handelsbalans har sedan början av 1980-talet varit starkt beroende av utvecklingen av råolje- och naturgasproduktionen i landet, men också av världsmarknadspriserna på

(23 av 163 ord)

Turism och gastronomi

Norge är främst tack vare sin natur ett betydande turistmål. Landet besöks årligen av drygt 4 miljoner besökare, och turismen har stor betydelse för sysselsättningen speciellt i glesbygderna i västra och norra Norge. Många besökare lockas av de

(38 av 271 ord)

Medverkande

  • Johan Warell
  • Låtta Skogh
  • Tove Janson Borglund
  • Ulf Erlandsson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Ekonomi och näringsliv. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/norge/ekonomi-och-näringsliv