(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Forntiden

Förutom ornamentala inslag på keramik omfattar den bevarade bildkonsten från stenåldern främst hällristningar med djurmotiv, bl.a. älgar, renar och valar. Bronsålderns konst karakteriseras

(23 av 159 ord)

Medeltiden

Vikingatidens djurornamentik lever vidare i den kristna tidens konst, främst i form av träsniderier på stavkyrkorna. Som ett förnämligt exempel framstår Urnes (ca 1060) med eleganta djur som biter i varandras halsar

(32 av 225 ord)

1500–1700-talen

På 1500-talet tillkom de första porträtten av individer, företrädesvis av präster. Genom bruket av epitafier har dessa liksom borgerskapet lämnat vittnesbörd om såväl fromhet som självuppskattning. Under 1500-talet tillkom bildvävar influerade av flamländska tapeter och med

(36 av 256 ord)

1800-talet

Nyklassicistisk bildkonst representeras främst av porträttmålaren Jakob Munch och av skulptörer som Thorvaldseneleven Hans Michelsen. Dekorationsmåleri efter pompejanskt mönster utvecklades av bl.a. dansken J.H. Nebelong. Parallellt med en klassiserande strömning återfinns en starkt målerisk inriktning hos bl.a. Mathias Stoltenbergs porträttmåleri. År 1818 startade Tegneskolen i Kristiania, där den danskfödde Johannes Flintoe var den ledande läraren 1820–51. Flintoe skapade det tidigaste kosmoramat i Oslo 1825, men ägnade sig i övrigt åt dekorationsmåleri för

(72 av 514 ord)

1900–2000-talen

År 1909 grundades Kunstakademiet i Oslo under ledning av Christian Krohg, men även privata målarskolor såsom Harriet Backers hade stor betydelse. Många unga sökte sig till de europeiska ateljéer där modernismen utvecklades. Så kom Matisse-eleverna Ludvig Karsten, Jean Heiberg och Henrik Sørensen att presentera subjektivt koloristiska tolkningar av verkligheten. Modernismens utveckling i Norge hade mindre karaktär av revolt än i t.ex. Sverige då många av den medelålders generationen såsom Christian Krohg och Werenskiold också fortsatte att experimentera. Även

(78 av 555 ord)

Medverkande

  • Eva-Lena Bengtsson
  • Ingemar Breithel
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Konst. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/norge/konst