(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Terrängformer

Norges långa kust är unik för Europa och bjuder på imponerande naturscenerier där fjordarnas sidor höjer sig som höga, nästan lodräta väggar, ofta prydda med skummande vattenfall. På kontinentalsockeln utanför finns mer än 50 000 öar, varav ca 2 100 är bebodda. Dessa bildar en naturskön skärgårdskust, huvudsakligen längs den långsträckta västkusten. Lågland förekommer bara längs vissa sträckor av kusten. Den s.k. strandflaten, en flack erosionsyta på ca 100 m höjd, följer i princip hela kuststräckan. Den sträcker sig från havsbottnen

(81 av 554 ord)

Berggrund

Större delen av Norge hör till den skandinaviska fjällkedjan, som sträcker sig från Stavanger till Varangerhalvön, och utgör en del av Kaledoniderna. Sydöst

(23 av 162 ord)

Klimat

Huvuddragen i Norges klimat bestäms av närheten till havet och de förhärskande väst- och sydvästvindarna som för in milda luftmassor uppvärmda av varma havsströmmar. Landet har ett utpräglat maritimt klimat, som längs kusterna är varmtempererat och fuktigt. I det inre är klimatet

(42 av 290 ord)

Växt- och djurliv

Norge är ett av Europas mest natursköna länder med fjordar, fjäll, sjöar, skogar, glaciärer, öar och en lång, dramatisk kust. Landet domineras av skandinaviska fjällkedjan (Skanderna) med sina utposter mot Atlanten i väster och Norra Ishavet i norr.

Vegetationen varierar från ädellövskogar i söder till närmast tundra i norr. Knappt en fjärdedel av landet ligger inom norra barrskogsregionen (se tajga) och är täckt av främst barrskog, där tall har en vidare utbredning mot både väster och norr än gran. På

(80 av 1040 ord)

Medverkande

  • Johan Warell
  • Magnus Sylvén
  • Maurits Lindström
  • Sven Behrens
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Natur. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/norge/natur