(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Terrängformer och berggrund

Norrbottens landyta har en mycket svag lutning från väster och ut mot Bottenviken, vilket bl.a. gett upphov till en betydligt rikare skärgård, upp till 40 km i bredd, än utmed norrlandskusten i övrigt. Ett antal stora älvdalar korsar landskapet vinkelrätt mot dess

(42 av 299 ord)

Klimat

Trots närheten till havet har Norrbotten ett kalltempererat klimat av kontinental

(11 av 58 ord)

Växtliv

Norrbotten ligger helt inom norra barrskogsregionen. Den vanligaste skogstypen är tallskog (tallhed) på torr sandmark och granskog där marken är fuktigare. Inom Norrbotten

(23 av 164 ord)

Djurliv

Djurlivet är förvånansvärt artrikt, vilket hänger samman med dels att Norrbotten rymmer många olika naturtyper, dels att ett flertal östliga arter invandrat från Finland. Exempel på

(26 av 184 ord)

Medverkande

  • Olle G. Olsson
  • Sven Behrens
  • Ulf Gärdenfors
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Natur. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/norrbotten/natur