Norrbottens län, län i norra Norrland; 97 242 km2, 250 093 invånare (2020). Norrbottens län, som

(16 av 108 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Befolkning

Norrbottens län är vid sidan av Jämtlands län landets mest glesbefolkade med mindre än 2 invånare per kvadratkilometer. Befolkningstätheten varierar dock kraftigt; högst är den i kustområdena i

(28 av 188 ord)

Näringsliv

Näringslivet har till stora delar sin bas i områdets naturresurser. De allra flesta av de anknutna verksamheterna, till exempel jord- och skogsbruket samt gruv- och tillverkningsindustrin, har genomgått omfattande rationaliserings- och strukturförändringar. Tack vare stigande världsmarknadspriser har gruvindustrins lönsamhet ökat kraftigt under 2000-talet. Majoriteten av arbetstillfällena finns dock inom tjänstesektorn som sysselsätter drygt 70

(54 av 381 ord)

Dialekter

De genuina svenska dialekterna i landskapet Norrbotten avviker mycket starkt från riksspråket och från de flesta andra dialekter. De norrbottniska målen är också inbördes mycket olika. De olika älvdalarnas mål skiljer sig från varandra, och man räknar (som huvuddialekter) med pitemål, lulemål och i kalixälvdalen till och med två dialekter, nederkalix- och överkalixmål.

(53 av 377 ord)

Ortnamn

Norrbottens län är ett sedan gammalt flerspråkigt område, vilket naturligtvis sätter sin prägel på ortnamnsförrådet. I Lapplandsdelen av länet utgör de samiska namnen grunden, även om en del ursprungligen samiska namn numera kan innehålla t.ex. svensk efterled eller helt ha inlemmats

(41 av 292 ord)

Medverkande

  • Jan von Konow
  • Lars-Erik Edlund
  • Ulf Erlandsson

Litteraturanvisning

Dialekter:
K.-H. Dahlstedt, ”Inledning till Pitemålet”, Norrbotten 1956, 1957;
K.-H.Dahlstedt & P.-U. Ågren, Övre Norrlands bygdemål (2:a upplagan 1980);
C. Phil Överkalixmålet 1 (1924);
H. Rutberg, Folkmålet i Nederkalix ock Töre socknar 1–2 (1924–31).
Ortnamn:
Övre Norrlands ortnamn: Ortnamnen i Norrbottens län1– (1980–);
B. Collinder,Ordbok till Sveriges lapska ortnamn (1964);
L.-E. Edlund, ”Några perspektiv på ortnamn och kulturområden i övre Norrlands kustland”, Saga och sed 1989;
G. Pellijeff, ”Ortnamn och språkkontakt”, NORNA-rapporter 1980.
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Norrbottens län. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/norrbottens-län