Nya Guinea [gine:ʹa], världens näst största ö; 785 000 km2, 8,4

(11 av 58 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Nya Guineas landformer är i stort en följd av kollisionen mellan två tektoniska plattor, som gav upphov till bergskedjeveckning och vulkanism. Nya Guinea

(23 av 161 ord)

Klimat

Nya Guinea ligger i det tropiska, fuktiga klimatbältet, och stora variationer

(11 av 69 ord)

Växtliv

Nya Guinea har biogeografiska samband med både Östasien (t.ex. mer än 150 arter rododendron) och med Australien (t.ex. eukalyptusar och sydbokar). Antalet arter överstiger 10 000, och man uppskattar

(29 av 195 ord)

Djurliv

Till följd av det stora antalet naturtyper samt det isolerade läget har Nya Guinea en artrik fauna med hög andel endemer. Flera i övrigt vitt spridda grupper saknas emellertid, bl.a. alla placentadäggdjur förutom fladdermöss

(34 av 241 ord)

Befolkning och etnografi

Den infödda befolkningen utgörs av papuaner i öns västra och centrala delar

(12 av 83 ord)

Näringsliv

I Irian Jaya utvinns olja längst i väster samt koppar, silver

(11 av 38 ord)

Förhistoria

Nya Guinea började befolkas via Sydöstasien för ca 50 000 år sedan. Den äldsta kolonisationen är föga känd; de

(19 av 119 ord)

Historia

Ön var välkänd för asiatiska sjöfarare innan den i början av 1500-talet siktades av portugisiska sjöfarare. Jorge de Meneses, som landsteg 1527,

(22 av 157 ord)

Medverkande

  • Alexander Wanek
  • Arne Anderberg
  • Jan Ovesen
  • Laila Haglund
  • Solveig Mårtensson
  • Sven Behrens
  • Ulf Gärdenfors

Litteraturanvisning

Natur:
B.M. Beehler m.fl., Birds of New Guinea ( 1986);
T. Flannery, Mammals of New Guinea ( 1992);
J.L. Gressitt, ”Biogeography and Ecology of New Guinea”, Monographiae Biologicae 1982;
K. Paijmans (utgivare), New Guinea Vegetation ( 1976);
R. Whitaker m.fl., ”Reptiles of Papua New Guinea”, Wildlife in Papua New Guinea 1975.
Förhistoria:
P. Bellwood, Man’s Conquest of the Pacific ( 1978);
J.P. White & J.F. O’Connell, A Prehistory of Australia, New Guinea and Sahul ( 1982).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Nya Guinea. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/nya-guinea