Nya Zeeland, stat i Oceanien; 270 530 km2, 5,1 miljoner invånare (2022). Nya Zeeland är beläget i sydvästra

(18 av 127 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Nya Zeeland består av Nordön och Sydön samt ett antal mindre öar. Öst- och västsidan av Nordön har kullig terräng, medan höglandet i mitten domineras av vulkanberg. Sydön,

(28 av 195 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Nya Zeeland var ursprungligen en del av superkontinenten Gondwana, och dess äldsta bergarter är från övre prekambrium. Genom kontinentalförskjutning bildades under karbon ett system med öbågar och djuphavsgravar. Här uppkom många av de sedimentära bergarter som bygger upp 3/4 av Nya Zeeland.

(42 av 296 ord)

Klimat

Nya Zeeland har ett varmtempererat, maritimt klimat. Det medför att temperaturskillnaderna under året

(13 av 87 ord)

Växt- och djurliv

image/jpeg

Nya Zeeland. Subtropisk skog med ormbunkar i Bay of Island i norra delen av Nordön.

Nya Zeelands växt- och djurliv utgörs till följd av det långvariga isolerade läget till stor del av endemiska arter. Floran består till 80 procent av endemiska arter och släkten. Kivier, klippsmygar och vårtkråkor är endemiska fågelfamiljer. Markbundna däggdjur har inte lyckats nå Nya Zeeland på egen hand. Naturligt finns bara två arter fladdermöss, långsvansad fladdermus (Chalinolobus tuberculatus) och markfladdermus (Mystacina tuberculata). Det finns inga

(80 av 2039 ord)

Naturskydd

Naturvården är väl utvecklad och högt prioriterad i landet. 2007 fanns

(11 av 30 ord)

Befolkning

Nya Zeelands befolkning hade till efter andra världskriget sina rötter främst i Storbritannien men även i Tyskland, Nederländerna,

(18 av 127 ord)

Språk

Officiella språk är engelska och maori. Engelska talas av huvuddelen av

(11 av 20 ord)

Religion

Nya Zeeland är nominellt kristet, men 20 procent av befolkningen bekänner sig inte till någon religion. Tre kyrkor

(18 av 124 ord)

Utbildning

Liksom USA och Australien har Nya Zeeland som immigrationsland betraktat utbildning som en kungsväg till framgång. Fri skolgång åt var och en efter begåvning och utan hänsyn till social bakgrund har

(31 av 220 ord)

Sociala förhållanden

Nya Zeeland utvecklades fram till 1990-talet till en välfärdsstat med växande budgetunderskott. Den ekonomiska krisen drabbade dock

(17 av 112 ord)

Arbetsmarknad

Arbetslösheten i Nya Zeeland har under en period varit tämligen stabil och låg 2016 på 5,2 procent.

Bristen på högutbildad arbetskraft har skapat större möjligheter för kvinnor, maorier och polynesiska invandrare att ta plats på arbetsmarknaden. Kvinnor

(37 av 258 ord)

Välfärd och fattigdom

Medianinkomsten i Nya Zeeland var 2015 14 300 kr per månad. Medianlönen var 20 300 kr per månad.

Sedan början av 1980-talet har antalet fattiga stigit. 2015 var drygt 16 procent av landets invånare fattiga. Framförallt barnfattigdom har blivit ett problem för Nya Zeeland. Dubbelt så många barn som 1984, närmare 20 procent

(53 av 378 ord)

Familjeförmåner

I Nya Zeeland har föräldrar rätt till 18 veckors betald föräldraledighet. Denna kan dock förlängas till 52 veckor men den tid som

(22 av 154 ord)

Näringsliv

Näringslivet har präglats starkt av att Nya Zeeland är ett isolerat land med liten inhemsk marknad. Ekonomin har blivit mycket beroende av förhållandena

(23 av 162 ord)

Jordbruk

Mer än hälften av Nya Zeelands areal är betesmark och endast 2 procent åker. Inom

(15 av 104 ord)

Skogsbruk

Av arealen är 28 procent skogklädd. Den ursprungliga skogen skyddas i

(11 av 45 ord)

Fiske

Utmed den långa kusten finns många kommersiellt värdefulla fiskarter, och frusen

(11 av 73 ord)

Mineral och energi

På Nordöns västkust utvinns järnsand, som används inom den inhemska stålindustrin, och därtill producerar Nya Zeeland små mängder

(18 av 124 ord)

Industri

Industrialiseringen kom i gång först efter andra världskriget. Drygt 2/3 av alla företag finns

(14 av 93 ord)

Utrikeshandel

Inom exporten är den största varugruppen fortfarande produkter från boskapsskötseln och

(11 av 53 ord)

Turism och gastronomi

Landet besöktes 2012 av 2,5 miljoner utländska besökare. De flesta besökarna kommer från Australien, Japan, USA och Storbritannien. Utvecklingen bromsades länge av de stora avstånden till andra länder, men turistströmmen har ökat kraftigt under 2000-talet.

Besökarna lockas främst av den säregna naturen och av maorikulturen. Ett av de mest välbesökta turistmålen utanför

(52 av 366 ord)

Kommunikationer

Topografin har gjort att bosättning och därmed transportnät har koncentrerats till östsidan på Sydön och

(15 av 106 ord)

Massmedier

Tidningsspridningen i Nya Zeeland är relativt hög, det finns ett trettiotal dagstidningar. De största är New Zealand

(17 av 115 ord)

Statsskick och politik

(1 av 1 ord)

Statsskick

Nya Zeeland är en självständig, parlamentarisk demokrati inom Samväldet. Landet har ingen skriven författning utan styrs med hjälp av en blandning av sedvanerätt,

(23 av 162 ord)

Politik

Två partier har länge dominerat politiken: det konservativa National Party och det socialdemokratiska Labour Party, som växlat vid makten sedan 1930-talet.

Under Labours styre på 1980-talet inleddes en avreglering av ekonomin som orsakade starka spänningar inom regeringspartiet. National Party, som tog över regeringsmakten 1990, fortsatte liberaliseringen av ekonomin, samtidigt som det gjordes en rad dramatiska nedskärningar och förändringar av välfärdssystemet. Åren 1996–98 ingick det högerpopulistiska New Zealand First (NZF) i regeringen. Efter valsegern 1999 återgick Labour till en mer traditionell

(80 av 748 ord)

Internationella relationer

Hörnstenar i Nya Zeelands utrikespolitik är främst goda relationer och ett nära samarbete med Australien inom olika regionala och internationella organ, men också med småstaterna i sydvästra Stilla havet. Fram till

(31 av 216 ord)

Rättsväsen

Rättsordningen bygger praktiskt taget helt på engelska rättstraditioner och reception av

(11 av 60 ord)

Försvar

Försvaret omfattar 8 700 man med 10 800 man i reserv och är organiserat i en armé om 4 430 man, 8 800 man fullt

(25 av 143 ord)

Litteratur

Den första fasen av Nya Zeelands litterära utveckling, från 1840, då landet blev en del av det brittiska imperiet till mellankrigstiden, domineras helt av moderlandets kultur och stilideal. Gradvis övergår den i en

(33 av 229 ord)

Film

Nya Zeelands första spelfilm, ”Hinemoa”, gjordes 1914 av George Tarr (1881–1968) efter en maorisk legend. Den nyzeeländska filmens fader är dock Rudall Hayward (1900–74), som utöver en rad kort- och dokumentärfilmer producerade sex långfilmer 1922–28; sin sista film gjorde han så sent som 1972. Den första ljudfilmen, ”Down on the Farm”, kom 1935, men

(54 av 379 ord)

Konst

Utövarna av de olika konstarterna bland maorierna kallades tohunga (’präst’, ’skickad person’), vare sig det gällde kanotbyggare, träsnidare eller tatueringskonstnärer. Med

(21 av 150 ord)

Musik

(1 av 1 ord)

Folkmusik och klassisk musik

Den äldre traditionella musiken speglar maoriernas polynesiska ursprung. Maoriernas musik är främst sånger av olika typer, knutna till specifika sociala och ceremoniella situationer. Sångerna framförs oftast unisont av en

(29 av 207 ord)

Populärmusik

Nya Zeelands geografiskt avskilda läge har gynnat en experimentell populärmusikkultur med gör-det-själv-anda. Den maoriska kulturen har därtill gett flera genrer en särprägel.

Körsällskap, mässingsorkestrar och säckpipeband utgjorde viktiga kulturinstitutioner under kolonialtiden för sällskapsliv och musikutveckling.

Redan i början av 1900-talet gjordes inspelningar i Storbritannien och på andra håll av populära maorisånger

(51 av 363 ord)

Dans

Maoriernas dans sker i grupp och till sång vid ceremoniella tillfällen.

(11 av 66 ord)

Förhistoria

Nya Zeeland koloniserades möjligen så sent som ca 800 e.Kr., troligen via Polynesien. På

(14 av 94 ord)

Historia

År 1642 besökte Abel Tasman som förste europé området, vilket uppkallades efter den nederländska provinsen Zeeland. Öarna kartlades 1769–70 av James Cook och blev därefter centrum för europeisk och amerikansk säljakt och valfångst i de antarktiska vattnen. År 1814 anlände de första missionärerna för att kristna maorierna och införa europeisk civilisation. Tjugo år senare bodde det cirka 2 000 européer i

(61 av 423 ord)

Självständighet

År 1947 blev Nya Zeeland självständigt. Den nya staten lade tonvikt på goda relationer med länderna i Stilla havet och Sydöstasien. Beroendet av den brittiska marknaden minskade genom ökad export till främst Japan, Australien, USA och Kanada. Trots

(38 av 268 ord)

Nya Zeeland sedan 1990-talet

National Party segrade klart i valet 1990. Den nya regeringen stramade åt ekonomin och gjorde kraftiga besparingar inom socialförsäkringssystemet, bland annat infördes behovsprövning av sjukpenning och arbetslöshetsersättning. Dessutom avreglerades arbetsmarknaden, och fackföreningarnas tidigare så starka inflytande begränsades. National Party lyckades inte nå egen majoritet i valet 1996

(47 av 329 ord)

Medverkande

 • Anders Hansson
 • Anders Jönsson
 • Bengt Nilson
 • Björn Ranung
 • Bosse Temnéus
 • Dick Harrison
 • Göran Andersson
 • Jan von Konow
 • Johanna Broman Åkesson
 • Jonna Pettersson
 • Karin Hansson
 • Krister Malm
 • Laila Haglund
 • Lars Åhlander
 • Lena Karlsson
 • Lennart Weibull
 • Magnus Sylvén
 • Michael Bogdan
 • Michael Tapper
 • NE-redaktionen (uppdatering)
 • Solveig Mårtensson
 • Sven Behrens
 • Torsten Husén
 • Tove Janson Borglund
 • Ulf Arvidsson
 • Ulf Gärdenfors
 • Ulla Nordlöf-Lagerkranz
 • Östen Dahl

Litteraturanvisning

Växt- och djurliv:
R.A. Falla m.fl., The New Guide to the Birds of New Zealand and Outlying Islands (3:e upplagan 1979).
Litteratur:
P. Evans, The Penguin History of New Zealand Literature (1990);
A. Segerberg, ”Nyzeeländsk litteratur”, Artes 1987.
Musik:
M. McLean & M. Orbell,Traditional Songs of the Maori (1975).
Förhistoria:
P. Bellwood, Man’s Conquest of the Pacific (1979);
A. Thorne & R. Raymond, Man on the Rim: The Peopling of the Pacific (1989).
Historia:
G.W. Rice (utgivare), The Oxford History of New Zealand (2:a upplagan 1993);
K. Sinclair, A History of New Zealand (4:e upplagan 1991).
Tom Brooking, Eric Pawson & Paul Star, Seeds of Empire: the Environmental Transformation of New Zealand (2011).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Nya Zeeland. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/nya-zeeland