nynazism, neonazism, beteckning som används för att beskriva de nazistiska rörelser och de till dessa knutna ideologier som vuxit fram i huvudsak sedan 1960-talet.

Nynazismen (av anhängarna benämnd nationalsocialismen) kännetecknas av en positiv inställning till den historiska nazismens ideologi och symboler, en glorifiering av ledare och centrala gestalter ur den äldre nazistiska rörelsen samt en strävan efter att imitera nazismens organisationsformer (till exempel SS och SA).

Nazismen förbjöds av de allierade ockupationsmakterna i oktober 1945. Trots detta uppstod tidigt

(79 av 559 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Nynazism i Tyskland

I dåvarande Västtyskland organiserade sig före detta nazister bland annat i Sozialistische Reichspartei, som förbjöds 1952; 1964 uppstod Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD), ett parti med nynazistiska drag, som dock inte fullt kunde hänföras till nynazism. NPD hade stora valframgångar under 1960-talet; 1968 fick partiet representation i 7 av 11 delstatsparlament och 1969 fick NPD 4,3 procent av rösterna i förbundsdagsvalet.

Från början av 1970-talet framträdde en ny variant av nynazism, som med demonstrationer och nazistiska metoder (våld och terror) sökte politiskt

(81 av 920 ord)

Nynazism i Sverige

Den svenska naziströrelsen har varit något mer stark och aktiv jämfört med motsvarande rörelser i övriga Norden. Det har förklarats med att landet har en annan historia och aldrig var ockuperat av Tyskland under nazistregimen. Svenska nazistorganisationer har

(38 av 266 ord)

Lagstiftning

Sverige har valt att inte förbjuda nynazistiska organisationer, vilket en del andra länder, bland annat Tyskland, har gjort. Orsaken är främst att en sådan lagstiftning har ansetts stå i strid med den grundlagsskyddade rätten till fri åsiktsbildning och organisationsfrihet.

I stället har svenska beslutsfattare valt

(45 av 311 ord)

Nynazistiska organisationer i Sverige

Nordiska motståndsrörelsen, NMR (tidigare Svenska motståndsrörelsen), är den mest aktiva organisationen inom den svenska nynazismen (2017). Det är också den mest hierarkiska, slutna och disciplinerade sådana.

NMR har sina rötter i kretsarna kring Vitt ariskt motstånd (VAM), som lades ned i mitten av 1990-talet efter att flera av

(48 av 336 ord)

Vit maktrörelsen

Vit makt (engelska white power) är framför allt ett slagord som används både i tal och text inom den nynazistiska rörelsen. Vit makt är också en benämning på de högerextremistiska och nazistiskt orienterade rörelser som växt fram framför allt i USA och Europa och som består av såväl partier och mer fasta organisationer som lösare nätverk. Det är ett paraplybegrepp som gärna används av rörelserna själva för att slippa epitetet nynazism.

Begreppet myntades av den amerikanske nazistledaren George Lincoln Rockwell (1918–67

(81 av 871 ord)

Internationella samarbeten inom den nynazistiska rörelsen

Det har länge funnits ett väl utvecklat globalt samarbete mellan nazister. Kontaktytorna utgörs i dag till stort del av sociala medier.

1951 bildades den Europeiska Sociala Rörelsen (ESB) i Malmö på initiativ av fascisten Per Engdahl. ESB, senare känd som Malmörörelsen, försökte ena de fascistiska grupperna i Europa efter andra världskriget och var framför allt verksam under 1950-talet.

1962 skapades World Union of National Socialists (WUNS) i syfte att sammanföra alla nazister under ett paraply. Den första att leda organisationen

(80 av 568 ord)

Medverkande

  • Anna-Lena Lodenius
  • Karl Christian Lammers
  • Ulf Zander

Litteraturanvisning

Det eviga hatet: Om nynazism, antisemitism och Radio Islam (1993);
J. Falkheimer & C. Mithander, Bilder av nynazism i några svenska tidningar (1999);
H. Lööw, Nazismen i Sverige 1980–1999 (2:a upplagan 2000).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, nynazism. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/nynazism