oljemarknad, den ekonomiska marknad på vilken råolja och raffinerad mineralolja köps och säljs. 

(13 av 92 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Priset på mineralolja

Världens oljereserver är koncentrerade till relativt få länder. OPEC:s (Organization of the Petroleum Exporting Countries) medlemsländer kontrollerar över 70 procent av världens oljereserver och står för drygt 30 procent av oljeproduktionen. Det innebär att de kan utöva ett stort inflytande över oljepriset. Inflytandet är som

(45 av 328 ord)

Oljekriser

OPEC använde sin marknadsmakt första gången vid den så kallade första oljekrisen 1973. Orsaken till krisen var oktoberkriget mellan Israel, Egypten och Syrien. OPEC-länderna vägrade att

(26 av 183 ord)

Produktion och konsumtion

Från 1945 till 1974 mer än sjufaldigades produktionen av råolja i världen. Även oljans betydelse som energiråvara ökade under samma period, från 27 procent till 50 procent. Under denna tid var världsmarknadspriset i stort sett stabilt, men 1973–74 genomfördes stora prishöjningar som ledde till

(44 av 311 ord)

Medverkande

  • Claes-Göran Alvstam
  • Tobias Persson
  • Ulf Erlandsson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, oljemarknad. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/oljemarknad