omedvetet, det omedvetna, den del av det psykiska livet som försiggår i vårt inre utan att vi kan varsebli det annat än som spår. Upptäckten av det omedvetna tillskrivs vanligen Sigmund Freud, men förekomsten av ett omedvetet själsliv har förutsatts och beskrivits av många tidigare tänkare.

Romantikens filosofer ägnade

(49 av 348 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Det kognitivt omedvetna

Det kognitivt omedvetna betecknar sådana tankeprocesser som sker hos en person utan att denne har kännedom om deras existens, inblick i deras verkningssätt eller kontroll över deras förlopp. Medan man i äldre psykologi ofta identifierade själslivet med det medvetet upplevda, har nyare psykologi funnit att mycken bearbetning

(47 av 333 ord)

Medverkande

  • Clarence Crafoord
  • Georg Stenberg

Litteraturanvisning

R.F. Bornstein & T.S. Pittman (utgivare), Perception without Awareness: Cognitive, Clinical, and Social Perspectives (1992);
S. Freud, Föreläsningar, utgivna som Orientering i psykoanalysen. Samlade Skrifter I (1996);
S. Freud, Metapsykologi. Samlade Skrifter IX. (2003);
A. Reber, Implicit Learning and Tacit Knowledge (1993).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, omedvetet. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/omedvetet