Palestina, namn på ett historiskt område och sedan 1988 även en statsbildning i Mellanöstern, västra Asien. Den palestinska staten (6 020 km2

(22 av 157 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Staten Palestina består av Västbanken och Gazaremsan. Sedan den palestinska staten utropades 1988 har 136 av FN:s 193 medlemsländer erkänt Palestina, bland dem Sverige.

(24 av 169 ord)

Näringsliv och ekonomi

Näringslivet i Palestina har under många år lamslagits av konflikten med Israel. Förutom humanitära och materiella skador har konflikten tidvis även gjort det nästan omöjligt för palestinier att arbeta i av Israel

(32 av 224 ord)

Litteratur

Palestinsk litteratur är i hög grad präglad av den politiska situationen; författarna lever i exil, i fängelse, under ockupation eller med ett andra klassens medborgarskap i

(26 av 185 ord)

Statsskick och politik

(1 av 1 ord)

Statsskick

Palestina har inte någon skriven författning utan en grundlag. Tanken är att grundlagen ska fungera som en temporär författning tills en palestinsk självständig stat etableras och en permanent författning antas.

(30 av 201 ord)

Politik

al-Fatah var det dominerande politiska partiet i Palestina fram till valet 2006. al-Fatah bildades som en politisk rörelse 1959 och utgör sedan 1969 det största partiet i paraplyorganisationen PLO (Palestine Liberation Organization). En av al-Fatahs grundarna var den palestinska landsfadern Yasir Arafat som från 1969 fram till sin död 2004 även var PLO:s ordförande samt den första folkligt valde palestinske presidenten (1996–2004). Ideologiskt kan al-Fatah beskrivas som en nationalistisk, sekulär och socialistisk rörelse.

Vid sidan av

(76 av 540 ord)

Teater

Palestinierna odlade folklig teater i början på 1900-talet, under det osmanska väldet.

(12 av 84 ord)

Film

Palestinsk film har producerats av palestinier på de av Israel ockuperade områdena i Mellanöstern, ibland också av palestinier i exil i andra länder. Den palestinska filmen uppstod efter sexdagarskriget 1967. Då

(31 av 219 ord)

Förhistoria och historisk bakgrund

Det grekiska ordet Palaistine, först belagt hos Herodotos (400-talet f.Kr.), har genom århundradena varit benämning på regioner av varierande utbredning. Dess egentliga

(22 av 153 ord)

Historia

(1 av 1 ord)

Historia från cirka 600 e.Kr.

Palestina erövrades av araberna 636–640 men behöll sin kristna karaktär till in på 900-talet, även om befolkningen vid denna tid talade arabiska. Omvändelse till islam, ökad arabisk invandring och tidvis förföljelse av kristna och judar gav Palestina muslimsk majoritet på 1000-talet.

(41 av 286 ord)

Palestina efter Israels grundande

FN antog 1947 ett förslag om att dela Palestina i en arabisk och en judisk stat och att internationalisera Jerusalem. Staten Israel utropades 14 maj 1948, dagen innan det brittiska mandatet upphörde. Det arabiska Palestina kom aldrig till stånd. Under det första arabisk–israeliska kriget (se Palestinakriget) 1948–49 erövrades det dels av Israel, dels av Transjordanien och Egypten. Arabstaterna vägrade erkänna den judiska staten och förband sig ”att befria Palestina”.

Sexdagarskriget 1967 innebar att Israel erövrade östra Jerusalem, Västbanken och Gazaremsan

(80 av 680 ord)

Medverkande

  • Anders Jönsson
  • Beatrice Zeidler-Blomberg
  • Eva Riad
  • Hans Holmén
  • Isabell Schierenbeck
  • Michael Tapper
  • Pontus Reimers
  • Sune Persson

Litteraturanvisning

Jimmy Carter, Palestine: Peace Not Apartheid (2006);
H. Dabashi, Dreams Of A Nation: On Palestinian Cinema (2006);
N. Gertz & G. Khleifi, Palestinian Cinema: Landscape, Trauma, and Memory (2008);
S.K. Jayyusi (utgivare)Anthology of Modern Palestinian Literature (1992);
M. Maoz (utgivare), Studies on Palestine during the Ottoman Period (1975);
H. Lindholm Schulz, Between Revolution and Statehood: Reconstruction of Palestinian Nationalisms (1996);
G.E. Robinson, Building a Palestinian State: The incomplete Revolution (1997);
I. Rydberg (utgivare), Palestinsk poesi (1972);
E.W. Said, Fred utan land: Essäer om Palestina och Israel (svensk översättning 1997);
Pamela A. Smith, Palestine and the Palestinians, 1876–1983 (1984).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Palestina. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/palestina