Paʹnama, stat i Centralamerika; 77 100 km2, 4,3 miljoner invånare (2020). Panama, som är beläget

(15 av 104 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Panama utgör den östligaste delen av den centralamerikanska landremsan, och merparten av landet består av ett hett

(17 av 120 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Panama utgör den östligaste delen av den centralamerikanska landremsan. Av dess tre naturregioner omfattar det heta låglandsområdet ca 85 %. Det ligger lägre

(23 av 151 ord)

Klimat

Större delen av Panama har ett fuktigt tropiskt klimat; endast längs

(11 av 73 ord)

Växtliv

De södra delarna är mer eller mindre skoglös åker- och betesmark, medan de norra domineras

(15 av 102 ord)

Djurliv

Panama har många däggdjursarter gemensamma med norra Sydamerika. Det finns totalt ca 210 arter däggdjur,

(15 av 104 ord)

Naturskydd

År 2010 hade Panama 15 nationalparker, av vilka den största var

(11 av 44 ord)

Befolkning

Panama hade 2020 en genomsnittlig befolkningstäthet av 56 invånare per km2, men landet är ojämnt befolkat med störst koncentration till området längs Panamakanalen och de västra delarna.

Knappt 70 procent av befolkningen

(32 av 235 ord)

Språk

Spanska är officiellt språk och modersmål för de flesta i befolkningen.

(11 av 38 ord)

Religion

Kolonialkyrkan legitimerade förstörelsen av urfolkens religioner. År 1815 kom metodister från

(11 av 63 ord)

Utbildning

Utbildningsväsendet präglades i början av 1990-talet av att nästan hälften av familjerna levde under fattigdomsstrecket, samtidigt som en växande klass av entreprenörer

(22 av 152 ord)

Sociala förhållanden

Levnadsstandarden i Panama är med latinamerikanska mått mätt relativt hög. Däremot följer Panama det

(14 av 93 ord)

Näringsliv

Panamas näringsliv är till stor del baserat på service och handel, direkt eller indirekt knutet till

(16 av 108 ord)

Jordbruk

Jordbruket har mindre betydelse för ekonomin i Panama än i övriga centralamerikanska länder. De viktigaste avsalugröderna

(16 av 108 ord)

Skogsbruk

Närmare 45 procent av Panama täcks av tropisk regnskog med mer än 100

(13 av 92 ord)

Industri

Industrisektorn är liten och främst inriktad på lokal konsumtion. Bristen på inhemsk efterfrågan, Panamas

(14 av 97 ord)

Utrikeshandel

Panamas underskott i utrikeshandeln kompenseras delvis av inkomster från frizonen, Panamakanalen, bankerna, turismen och den

(15 av 105 ord)

Turism och gastronomi

2012 besöktes Panama av 1,6 miljoner turister. Många av Panamas besökare är genomfartsresenärer, som stannar endast en kort tid i landet. Flertalet kommer till huvudstaden Panama City, där kanalen och en utflykt till Mirafloresslussarna, liksom också till Panamá Viejo, den ursprungliga men 1671 plundrade och

(45 av 318 ord)

Kommunikationer

Vägnätet är mest utvecklat i Panamas västra delar och mäter totalt 15 100 km (2010). De största vägarna är

(19 av 122 ord)

Massmedier

I Panama finns åtta dagstidningar med en sammanlagd upplaga av ca 180 000 ex. Den

(15 av 95 ord)

Statsskick och politik

(1 av 1 ord)

Statsskick

Enligt konstitutionen från 1972 (reviderad senast 2004) har presidenten den verkställande

(11 av 71 ord)

Politik

De ledande partierna är Partido Panameñista (PPA), som tidigare hette Partido Arnulfista (PA), och Partido Revolucionario Democratico (PRD).

(18 av 127 ord)

Rättsväsen

Rättsordningen i Panama är för det mesta kodifierad, bl.a. i civillag,

(11 av 43 ord)

Försvar

Panama har ingen försvarsmakt. En nationell säkerhetsstyrka om ca 12 000 man

(12 av 73 ord)

Litteratur, drama och teater

En av den spanskamerikanska modernismens främsta företrädare, Darío Herrera, poet och prosaförfattare, kom från Panama. Hans novellsamling ”Horas lejanas” (’Avlägsna timmar’) utkom

(22 av 154 ord)

Arkitektur

Av gamla Panama Citys (Panamá Viejo) domkyrka (1619–50) kvarstår bara ruiner efter att pirater brände

(15 av 107 ord)

Musik

Cunafolket är kända för sin speciella panflöjt, kamu-purui, som spelas av två personer. Dansen tamborito uppvisar spanska och afrikanska drag och är något av en nationaldans; sången ackompanjeras

(28 av 198 ord)

Förhistoria

Fynd av fiskstjärtformade spjutspetsar vittnar om närvaron av paleoamerikanska jägare ca

(11 av 60 ord)

Historia

Panama införlivades på 1510-talet i det spanskamerikanska väldet och fungerade först som språngbräda för vidare erövringar och sedan som kommersiell knutpunkt mellan Sydamerika och Spanien. Områdets betydelse avtog emellertid betydligt efter britternas stormning av Puerto Bello 1739. Från 1751 styrdes Panama från Bogotá i nuvarande Colombia. År 1821 blev det självständigt från Spanien men anslöt sig efter några månader till Gran Colombia, en federation mellan Colombia, Ecuador och Venezuela. Efter Gran Colombias upplösning 1830 blev Panama en del av Colombia.

(80 av 843 ord)

Medverkande

 • Anders Jönsson
 • Anders Nergaard
 • Arne Anderberg
 • Caroline Boussard
 • Dag Retsö
 • Göran Andersson
 • Hernán Horna
 • Ingvar Svanberg
 • Jan von Konow
 • Jan-Åke Alvarsson
 • Johan Schmidt
 • Johanna Broman Åkesson
 • Kjell A. Johansson
 • Lars Magnus Hedin
 • Lennart Weibull
 • Manfred Hofmann
 • Mauricio Rojas
 • Micael Lindholm
 • Michael Bogdan
 • Noel Broadbent
 • Pedro da Cruz
 • Pedro van der Lee
 • Ragnar Hall
 • Sven Behrens
 • Torsten Husén
 • Tove Janson Borglund
 • Ulf Arvidsson

Litteraturanvisning

Befolkning:
E. Nordenskiöld, An Historical and Ethnological Survey of the Cuna Indians (1938);
P.D. YoungNgawbe: Tradition and Change Among the Western Guaymi of Panama (1976)
Statsskick och politik:
G.A. Mellander, The United States in Panamanian Politics (1971).
Historia:
J. Dinges, Our Man in Panama (1989);
D.N. Farnsworth & J.W. McKenney, U.S.–Panama Relations, 1903–1978 (1983);
Michael Grow, U.S. Presidents and Latin American Interventions: Pursuing Regime Change in the Cold War (2008);
Peter M. Sánchez, Panama Lost?: U.S. Hegemony, Democracy, and the Canal (2007);
C. Ward, Imperial Panama: Commerce and Conflict in Isthmian America, 1550–1800 (1993);
A. Zimbalist & J. Weeks, Panama at the Crossroads (1991).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Panama. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/panama