(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Sverige och världsmarknaden

Av totalproduktionen i världen svarade Sverige 2011 för drygt 6 procent av massa- och knappt 3 procent av pappersproduktionen. Av världsexporten på 112 miljoner ton papper 2011 kom sammanlagt 51 procent från USA, Tyskland, Finland, Sverige och Kanada. Av den svenska produktionen av både papper och massa går cirka 90 procent på export.

Nettoexportvärdet var 1997 cirka 75 miljarder kronor och Sverige tredje största exportör av såväl pappersmassa som papper. Andelen som gått till utomeuropeiska länder, främst Kina, har det senaste decenniet ökat starkt.

(84 av 1386 ord)

Råvaran.

Massaindustrins vedråvara utgörs av rundvirke (massaved samt vid inköpet redan flisad ved, massaflis) av barr- och lövträd samt av biprodukter från sågverken, främst sågverksflis. År 1992 var vedförbrukningen

(28 av 192 ord)

Tekniken miljöanpassas.

Efter hand som fabriksenheterna blev större blev också deras skadeverkan på miljön alltmer framträdande. Främst gällde det utsläpp med avloppsvattnet av fibermaterial, löst organiskt material och kemikalier (bland annat klorföreningar från blekningen) samt av illaluktande svavelhaltiga ämnen till

(38 av 268 ord)

Källangivelse
Nationalencyklopedin, Sverige. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/pappersmasse-och-pappersindustri/sverige