Paraguay [spanskt uttal paraɣwaiʹ], stat i Sydamerika; 406 750 km2

(10 av 80 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Paraguay delas genom Paraguayfloden i två naturregioner, Öst- och Västparaguay. Östparaguay är den mindre delen och utgör en fortsättning åt söder av Brasilianska höglandet.

(24 av 170 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Paraguay delas genom Paraguayfloden i två olika naturregioner, Öst- och Västparaguay.

Östparaguay är den mindre delen och utgör en fortsättning åt söder av Brasilianska höglandet.

(25 av 175 ord)

Klimat

I Västparaguay är klimatet tropiskt med temperaturer mellan 40 °C på sommaren

(12 av 61 ord)

Växtliv

I Östparaguay finns grässlätter men också täta blandskogar med lövfällande och städsegröna

(12 av 82 ord)

Djurliv

Det förekommer ca 150 arter däggdjur i Paraguay. I Chacoområdet finns bl.a. tio arter bältor samt jaguar,

(17 av 113 ord)

Naturskydd

År 2010 hade Paraguay 16 nationalparker, av vilka de två största

(11 av 37 ord)

Befolkning

Paraguay har en genomsnittlig befolkningstäthet av 18 invånare per km2. Landet är mycket ojämnt befolkat med en stark koncentration till området öster om floden Paraguay. I den nordvästra regionen, Chaco, som upptar 60 procent av landets

(36 av 254 ord)

Språk

Officiella språk är spanska och den för landet speciella varianten av

(11 av 67 ord)

Religion

Under kolonialtiden främjade jesuiterna bykollektiv för ursprungsbefolkningen, reducciones, med självförvaltning och

(11 av 72 ord)

Utbildning

Övergången från en auktoritär till en demokratisk regim med en ny konstitution 1992 betydde ett starkt politiskt

(17 av 119 ord)

Sociala förhållanden

Paraguay har under många år kännetecknats av social instabilitet i kombination med svåra sociala förhållanden.

(15 av 104 ord)

Näringsliv

Paraguay har en stor inofficiell ekonomi, vilket gör det omöjligt att ange säkra siffror över den ekonomiska verksamheten.

(18 av 124 ord)

Jordbruk

Jord- och skogsbruket sysselsätter cirka 25 procent av landets yrkesverksamma befolkning. Intensivt jordbruk bedrivs

(14 av 88 ord)

Skogsbruk

Drygt en tredjedel av Paraguays yta täcks av skog. Sedan 1970-talet avverkas skogen

(13 av 90 ord)

Mineral och energi

Paraguay har endast mycket begränsade mineralresurser och gruvindustrin sysselsätter inte mer ca 1 000 personer. Men

(16 av 103 ord)

Industri

Tillverkningsindustrin ägnar sig till största delen åt vidareförädling av råvaror från

(11 av 39 ord)

Utrikeshandel

Paraguay har under lång tid haft underskott i utrikeshandeln. Exportens värde

(11 av 58 ord)

Turism och gastronomi

Paraguay besöks av få turister; 2012 var antalet 579 000. Det är det enda landet i Sydamerika där majoriteten talar ett urfolksspråk, men man möter inte mycket av ursprungsbefolkningens kultur

(30 av 203 ord)

Kommunikationer

Via floderna Paraguay och Paraná går godstrafik till och från de

(11 av 43 ord)

Massmedier

Trots att det råder pressfrihet sedan 1989 möts journalister och lokala radiostationer ofta av hot och våld från kriminella nätverk eller lokala

(22 av 157 ord)

Statsskick och politik

(1 av 1 ord)

Statsskick

Paraguay är en republik bestående av 18 provinser inklusive huvudstadsdistriktet Asunción. I juni 1992

(14 av 99 ord)

Politik

Traditionellt har makten legat hos militären och de stora jordägarna. Landets äldsta politiska parti, Partido Colorado, ANR-PC (Coloradopartiet), dominerande landet under hela andra hälften av 1900-talet. Här fanns allt politiskt inflytande samlat och medlemskap i partiet var ett krav för statlig tjänst.

Diktatorn Alfredo Stroessner ledde i 35 år (1954–89) en brutal regim som förföljde inhemska oppositionella samtidigt som landet blev en fristat för förtryckare

(65 av 454 ord)

Rättsväsen

Rättsordningen i Paraguay är huvudsakligen kodifierad och består av bl.a. civillag,

(11 av 43 ord)

Försvar

Försvaret, som bygger på allmän värnplikt med en första tjänstgöring om

(11 av 75 ord)

Litteratur, drama och teater

Konflikterna med grannländerna, isoleringen och sökandet efter en paraguayisk identitet är återkommande teman hos poeterna i Paraguay, särskilt hos Josefina

(20 av 140 ord)

Konst

Jesuitprästernas missionsverksamhet på 1700-talet gav upphov till en religiös konst som präglades av de inhemska guaraní-hantverkarna. Paraguay var

(18 av 128 ord)

Arkitektur

Jesuitpräster påbörjade missionsarbete i Paraguay i början av 1600-talet. De grundade s.k. misiones, idealsamhällen i vilka kyrkan var mittpunkten. De

(20 av 138 ord)

Musik

Det förcolumbiska arvet märks bland annat i olika rasselinstrument, musikbågar, som spelas med munnen som resonator, och visslor av trä som naseré. Musiken har oftast kultiskt samband. De

(28 av 199 ord)

Förhistoria

När jägare och samlare från omgivande regioner först invandrade är oklart.

(11 av 45 ord)

Historia

De första spanska expeditionerna kom till Paraguay på 1520-talet, och landets erövring inleddes under 1530-talets senare del med utgångspunkt från Asunción, grundat 1537. Paraguay var en relativt fattig och avlägsen koloni. Den enda viktiga exportprodukten var det så kallade paraguayte som dracks nästan överallt i Sydamerika. En omfattande mestisering präglade Paraguay, och guaraníspråket fick en framträdande position som områdets andra språk vid sidan av spanskan. Jesuiterna startade 1609 missionsverksamhet bland guaraníindianerna, vilken med tiden utvecklades till ett stort nätverk av bygemenskaper,

(81 av 802 ord)

Medverkande

 • Anders Jönsson
 • Anders Nergaard
 • Arne Anderberg
 • Dag Retsö
 • Göran Andersson
 • Hernán Horna
 • Jan von Konow
 • Jan-Åke Alvarsson
 • Joakim Olofsson
 • Johan Schmidt
 • Johanna Broman Åkesson
 • Kjell A. Johansson
 • Lars Magnus Hedin
 • Lennart Weibull
 • Manfred Hofmann
 • Mauricio Rojas
 • Michael Bogdan
 • Noel Broadbent
 • Pedro da Cruz
 • Pedro van der Lee
 • Ragnar Hall
 • Sven Behrens
 • Torsten Husén
 • Tove Janson Borglund
 • Ulf Arvidsson
 • Ulf Gärdenfors
 • Ulla Nordlöf-Lagerkranz

Litteraturanvisning

Historia:
René D. Harder Horst, The Stroessner Regime and Indigenous Resistance in Paraguay (2007);
Kregg Hetherington, Guerrilla Auditors: The Politics of Transparency in Neoliberal Paraguay (2011);
J.M.G. Kleinpenning, Rural Paraguay, 1870–1932 (1992);
Paul H. Lewis, Paraguay under Stroessner (engelska, 1980);
Richard Alan White, Paraguay’s Autonomous Revolution, 1810–1840 (1978);
John Hoyt Williams, The Rise and Fall of the Paraguayan Republic, 1800–1870 (1979).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Paraguay. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/paraguay