Paʹrthenon (grekiska Parthenōʹn ’Jungfrukammaren’), tempel åt Athena Parthenos (’Jungfrun’) på Akropolis i Athen. Templet är uppfört

(16 av 113 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Arkitekturen

Parthenon är byggt av pentelisk marmor i dorisk stil. Den trappstegsformade underbyggnadens undre skikt mäter ca 73 m × 34 m. Överbyggnaden består av 8×17 kolonner med en höjd av 10,4 m. Mellan kortsidornas

(34 av 216 ord)

Skulpturen

Parthenon var rikt dekorerat: förutom gavelfälten med ca 20 figurer vardera och den unika, 160 m långa frisen, var alla de 92 metoperna försedda med reliefer. I det östra gavelfältet (ingångssidan) var motivet Athenas födelse, i det västra Athenas och Poseidons strid om herraväldet över Attika. Motivet

(47 av 325 ord)

Medverkande

  • Claes Petersson
  • Johan Flemberg

Litteraturanvisning

E. Berger (utgivare), Parthenon-Kongress Basel 1–2 ( 1984);
F. Brommer, The Sculptures of the Parthenon ( 1979);
H. Knell, Perikleische Baukunst ( 1979).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Parthenon. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/parthenon