partikelaccelerator, utrustning för att producera strålar av elektriskt laddade kärn- eller atompartiklar genom accelerering av partiklar till mycket höga hastigheter. Partikelacceleratorer användes till en början mest för experiment inom kärn- och partikelfysiken men har senare fått nya

(37 av 261 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Elektrostatiska acceleratorer

I elektrostatiska acceleratorer läggs en hög spänning mellan två (eller flera) elektroder, och partiklar från en jonkälla accelereras

(18 av 126 ord)

Induktionsacceleratorer

Betatronen är en äldre cirkulär accelerator. Elektroner emitteras från en källa i en rörformad cirkulär vakuumkammare placerad i ett

(19 av 130 ord)

Radiofrekvensacceleratorer

(1 av 1 ord)

Linjära acceleratorer

I dessa får partiklar passera gap, över vilka man lägger en radiofrekvent (RF) växelspänning. Gapen arrangeras på så sätt att partiklarna passerar dessa då växelfälten har lämplig storlek och riktning och därmed accelererar partiklarna. Den första RF-acceleratorn föreslogs av Gustaf Ising 1922 och den

(44 av 308 ord)

Cirkulära acceleratorer

Här använder man sig av en magnetstruktur som återför partiklarna till en eller flera kaviteter. Partiklarnas omloppstid avpassas så att de anländer till kaviteterna vid sådan RF-fas att de accelereras med en lämplig energi.

En cyklotron består i sin enklaste form (se bild cyklotron) av en jonkälla i centrum av en cirkulär dipolmagnet och två accelerationselektroder (D-elektroder) anslutna till en RF-generator. Partiklarna spiraliserar med ökande energi utåt i magneten och extraheras slutligen i en speciell kanal. Partiklarnas relativistiska massökning sätter

(80 av 590 ord)

Nya accelerationsmetoder

Ett paket av laddade partiklar omger sig med ett elektriskt fält, som i sin tur kan

(16 av 114 ord)

Medverkande

  • Hans Ryde
  • Mikael Eriksson

Litteraturanvisning

Kosmos 1981 (temanummer om elementarpartiklar);
K.S. Krane, Introductory Nuclear Physics (2:a upplagan 1988).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, partikelaccelerator. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/partikelaccelerator