(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Linjära acceleratorer

I dessa får partiklar passera gap, över vilka man lägger en radiofrekvent (RF) växelspänning. Gapen arrangeras på så sätt att partiklarna passerar dessa då växelfälten har lämplig storlek och riktning och därmed accelererar partiklarna. Den första RF-acceleratorn föreslogs av Gustaf Ising 1922 och den

(44 av 308 ord)

Cirkulära acceleratorer

Här använder man sig av en magnetstruktur som återför partiklarna till en eller flera kaviteter. Partiklarnas omloppstid avpassas så att de anländer till kaviteterna vid sådan RF-fas att de accelereras med en lämplig energi.

En cyklotron består i sin enklaste form (se bild cyklotron) av en jonkälla i centrum av en cirkulär dipolmagnet och två accelerationselektroder (D-elektroder) anslutna till en RF-generator. Partiklarna spiraliserar med ökande energi utåt i magneten och extraheras slutligen i en speciell kanal. Partiklarnas relativistiska massökning sätter

(80 av 589 ord)

Källangivelse
Nationalencyklopedin, Radiofrekvensacceleratorer. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/partikelaccelerator/radiofrekvensacceleratorer