patenträtt, det rättsliga skyddet för patent. Skyddet bygger i Sverige på 1967 års patentlag med senare ändringar. Patenträttens syfte är att främja samhällets industriella utveckling genom att ge kvalificerade uppfinningar en tidsbegränsad ensamrätt till den tekniska prestationen. I gengäld måste uppfinningen offentliggöras och korrekt beskrivas till ledning för andra företag och uppfinnare.

För att en uppfinning ska vara patenterbar får den inte vara känd någonstans i världen vid tiden för patentansökningens ingivande.

(72 av 508 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Historik

Patentskyddet har sitt ursprung i England. Det första svenska stadgandet om uppfinnarskydd finns i en förordning från 1668. En person kunde få privilegium exclusivum på sådant som vederbörande

(28 av 193 ord)

Medverkande

  • Olle Krantz
  • Ulf Bernitz

Litteraturanvisning

U. Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens (12:e upplagan 2011).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, patenträtt. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/patenträtt