pest (franska peste, av latin peʹstis), infektionssjukdom som orsakas av bakterien

(11 av 13 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Smittvägar

Pest är fortfarande under 2000-talet en aktuell sjukdom. Råttor och andra

(11 av 44 ord)

Symtom och diagnos

Pest karakteriseras av snabbt insjuknande med hög feber, påverkat allmäntillstånd samt

(11 av 50 ord)

Smittskydd och behandling

Den bästa förebyggande åtgärden är god allmänhygien och utrotning av råttor.

(11 av 57 ord)

Förekomst

Världshälsoorganisationen (WHO) anger 1 000–3 000 rapporterade fall per år. USA:s smittskyddsmyndighet CDC

(13 av 33 ord)

Historik

Den specifika pestens, bakteriesjukdomens, härjningar har omfattat tre stora vågor eller pandemier. Den första, den justinianska pesten, hemsökte medelhavsområdet under två århundraden från 541 e.Kr. Den försvagade det östromerska riket och banade vägen för arabernas expansion. Möjligen hade den centralafrikanskt ursprung. Meningarna går isär om huruvida den också nådde Norden.

image/jpeg

pest. En fransk läkares dräkt vid den pestepidemi som decimerade Marseilles befolkning 1720. I näbben förvarades aromatiska ämnen som ansågs rena

(72 av 504 ord)

Medverkande

  • Bodil Persson
  • Jan-Öjvind Swahn
  • Jörgen Malmquist
  • Lars Hagberg
  • Ragnar Norrby

Litteraturanvisning

O.J. Benedictow, Plague in the Late Medieval Nordic Countries ( 1992);
L.F. Hirst, The Conquest of Plague ( 1953).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, pest. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/pest