plaʹttektoniʹk, platt-tektonik, modell för hur litosfären, det vill säga jordskorpan och det översta

(13 av 91 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Plattorna och deras rörelser

En platta kan bestå av oceanisk eller kontinental litosfär, så kallad oceanisk jordskorpa

(13 av 90 ord)

Kollision mellan plattor

Vid kollision mellan oceanisk och kontinental litosfär kommer den oceaniska på grund av sin högre densitet att föras ned under den kontinentala längs ett smalt bälte. Ett exempel är kollisionen mellan Nazcaplattan och den sydamerikanska plattan: den förra, som utgörs av oceanisk litosfär, förs in under den senare. Ett bälte där en platta dyker ned under en annan platta kallas subduktionszon eller neddykningszon. Det faktum att en platta tvingas ned under en annan leder även till att

(77 av 543 ord)

Spridningszoner

Plattor inte bara kolliderar, de kan även röra sig från varandra. En kontinental platta kan, på grund av att magma från manteln tränger upp under den, delas längs ett långsträckt system av sprickor i en riftdal, till exempel Östafrikanska

(39 av 274 ord)

Havsbottnens ålder

Som konsekvens av de plattektoniska processerna har under jordens historia oceaner bildats och senare utplånats.

(15 av 105 ord)

Rörelsernas drivkrafter

Den mekanism som driver plattorna i deras rörelser har antagits vara konvektionsströmmar som

(13 av 89 ord)

Plattornas fördelning på jorden

Eftersom plattorna flyttat sig genom tiden har jordens kontinenter inte alltid legat där de ligger i dag. På grundval av bl.a. paleomagnetiska mätningar på jordskorpans bergarter har det varit möjligt att rekonstruera landmassornas tidigare inbördes lägen på jorden. Härvid har även äldre bergskedjors utsträckning, förekomster

(45 av 315 ord)

Framväxten av den plattektoniska teorin

Den plattektoniska modellen utvecklades på 1960-talet, men långt innan dess hade hypoteser framlagts om att kontinenter rört sig inbördes. Den förste som i skrift hävdat en sådan hypotes torde vara den flamländska kartografen Abraham Ortelius, som i slutet av 1500-talet påpekade att de atlantiska kustlinjerna hos Afrika och Sydamerika passar ihop. Han föreställde sig en katastrof som kunde ha fört de två kontinenterna isär. Härvid hade han Atlantiskatastrofen, som Platon beskrev den i dialogen

(74 av 527 ord)

Medverkande

  • Anita Löfgren
  • Bengt Loberg
  • Åke Johansson

Litteraturanvisning

P. Enghag, Nyfiken på jorden 2: Den dynamiska planeten (2009);
A. Hallam, A Revolution in the Earth Sciences: From Continental Drift to Plate Tectonics (1973);
J.W. Harrington, Kontinenternas dans (svensk översättning 1987);
B. Loberg, Geologi: Material, processer och Sveriges berggrund (6:e upplagan 2007);
R. Miller, Kontinenter i rörelse (svensk översättning 1984);
Ove Stephansson, Sveriges vandring på jorden (1983).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, plattektonik. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/plattektonik