Trots att endast 2 procent av BNP kommer från jordbuket är Polen på många sätt fortfarande ett jordbruksland. Sedan övergången till marknadsekonomi i

(23 av 160 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Bakgrund

Under perioden 1945–49 var den polska ekonomin inriktad på återuppbyggnad av den under kriget nästan helt sönderslagna industrin. Därefter infördes (liksom i samtliga övriga östblocksländer) planekonomin, och efter tidig sovjetisk

(30 av 212 ord)

Jordbruk

Omkring hälften av landets yta är brukbar jord. Polen är bland världens

(12 av 79 ord)

Skogsbruk

Av Polens yta är cirka 1/3 skogklädd. Barrskog dominerar och utnyttjas

(11 av 26 ord)

Fiske

Den polska fiskeflottans totalfångst var 2009 cirka 224 000 ton, främst skarpsill, sill och torsk. Samma år odlades cirka 36 000 ton fisk, främst karp

(23 av 164 ord)

Råvarutillgångar och energiförsörjning

Gruvhanteringen, främst stenkolsbrytningen, spelar sedan århundraden en ledande roll i Polens näringsliv men stod 2010 för endast 2 procent av BNP. Den absoluta merparten av företagen inom gruvindustrin är numera privatägda, även om staten har ett betydande (om än minskande) ägande inom produktionssektorn för fossila

(45 av 316 ord)

Industri

Under 1950-talet gjordes en kraftig satsning på den tunga industrin. En stor del av den polska industrin är i dag

(20 av 137 ord)

Utrikeshandel

Polens utrikeshandel har de senaste åren genomgått stora förändringar. Fram till 1987 var utrikeshandeln ett statligt

(16 av 113 ord)

Turism och gastronomi

Polen har sedan mitten av 1990-talet haft en stabil turisttillströmning av cirka 15 miljoner turister per år. Till följd av den svaga internationella ekonomin minskade dock antalet till knappt 13 miljoner under slutet av 00-talet. Av dessa kom knappt 40 procent från Tyskland, 12 procent från Ukraina och 7

(49 av 345 ord)

Medverkande

  • Johan Warell
  • Låtta Skogh
  • Tommy Book
  • Tove Janson Borglund
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Ekonomi och näringsliv. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/polen/ekonomi-och-näringsliv