polisen (av franska police, av senlatin poliʹtia ’statsförvaltning’, av likabetydande grekiska politeia [-tɛiʹa], till poʹlis ’stad’), Polisen, polisväsen, benämning på såväl polisorganen som de där anställda befattningshavarna. Polisen i Sverige har sedan gammalt två huvuduppgifter: att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt att bekämpa brottslighet. Detta återspeglas i bland annat termerna ordningspolis och kriminalpolis, som inte längre förekommer i polisförfattningarna men

(61 av 454 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Polisens organisation i Sverige

Polisväsendet är sedan 1965 en del av den statliga förvaltningsapparaten men stod tidigare under kommunalt huvudmannaskap. Den grundläggande organisationen anges i polislagen och polisförordningen. 

En enig riksdag beslutade i december 2012 att bilda en sammanhållen polismyndighet. Den 1 januari 2015 ersattes de tidigare 21 polismyndigheterna, Rikspolisstyrelsen och Statens kriminaltekniska laboratorium av en sammanhållen myndighet – Polismyndigheten – som lyder

(60 av 419 ord)

Svensk historik

Under Gustav Vasas tid började man reformera militärväsendet och bygga upp en civil polisorganisation. Från början lades ansvaret för lag och ordning på kungens ämbetsmän, ståthållare och fogdar, men sedan länsförvaltningarna införts blev det landshövdingarna som fick denna uppgift. Den första allmänna landshövdingeinstruktionen kom 1635, och i denna behandlas de polisiära uppgifterna

(52 av 368 ord)

Internationellt perspektiv

I äldre statsbildningar låg uppgiften att upprätthålla lag och ordning oftast på de militära

(14 av 93 ord)

Forntiden

Egyptiska hieroglyfer vittnar om ett polisväsen redan när Övre och Nedre Egypten förenades till ett rike (omkring 3000 f.Kr.). Ett slags

(21 av 146 ord)

Medeltiden

Från polisväsendets utveckling i Europa kan nämnas ett edikt om brottsbekämpning av den

(13 av 92 ord)

Nyare tid

Under Ludvig XIV togs krafttag mot brottsligheten i Paris, och en

(11 av 70 ord)

Modern tid

Den brittiska polisorganisationen blev mönsterbildande i de industrialiserade länderna men också i många andra delar av världen, inte minst i f.d. kolonier som Indien, Australien, Sydafrika och Canada. Den regionala polisstyrkan (omfattande ett eller flera grevskap), constabulary, består av poliser under ledning av en Chief Constable. Andra polistitlar, kända genom litteratur och film, är Superintendent (kommissarie), Inspector (polisinspektör eller kriminalinspektör) och Sergeant

(62 av 439 ord)

Europeiska unionen (EU)

Inom ramen för det pågående västeuropeiska integrationsarbetet sker ett närmande också mellan de

(13 av 88 ord)

Medverkande

  • Fredrik Sterzel
  • Ulf Arvidsson

Litteraturanvisning

N.O. Berggren & J. Munck, Polislagen (10:e upplagan 2013).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, polisen. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/polisen