Portugal är sedan 1910 republik och sedan 1974 en parlamentarisk demokrati. Två år efter att militärdiktaturen störtats genom en officerskupp (den så kallade Nejlikerevolutionen 25 april 1974) antogs en ny, demokratisk författning i socialistisk anda. I ett antal författningsrevisioner har sedan dess den marxistiska samhällsanalysen och det starkt marxistiskt präglade språkbruket avlägsnats. Samtidigt har statschefens (presidentens) starka maktställning tonats ned något. Ytterligare revideringar har genomförts för att anpassa konstitutionen till krav som uppkom genom att Portugal 1986

(77 av 545 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Politiska partier och val

Revolutionen 1974 hade till stor del socialistiska förtecken. Såväl politiken som de flesta politiska partier har sedan dess rört sig åt höger. Två partier har dominerat portugisisk politik under de senaste 40 åren. De politiska skillnaderna mellan dessa har varit anmärkningsvärt små. Båda har verkat för att utveckla ett omfattande välfärdssystem och stöder en marknadsorienterad ekonomisk politik. De ställer sig båda positiva till samarbetet inom EU och militäralliansen NATO.

Det äldsta av stora partierna är socialistpartiet Partido Socialista (PS) som

(80 av 1077 ord)

Medverkande

  • Lena Karlsson
  • Rutger Lindahl
  • Ulla Nordlöf-Lagerkranz
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Statsskick och politik. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/portugal/statsskick-och-politik