Posten AB, Posten, företag inom meddelande- och logistiktjänster, sedan 2011 en

(11 av 32 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Historia

(1 av 1 ord)

Grundandet av Postverket

Posten grundades 1636 enligt Postbådhen, svenska Postverkets stiftelseurkund, utfärdad av Axel Oxenstierna. I övriga Europa fanns då postverk i Danmark (1624), Frankrike (1627) och England (1635). Den man som

(28 av 196 ord)

Införandet av enhetsporto och frimärken

I början av 1718 lades fram en kungörelse om sammanslagning av Postverket och gästgiverierna.

(14 av 98 ord)

Postverket övertar kronoposten

Ett par år senare infördes poststationen, en enklare form av postanstalt

(11 av 67 ord)

Postsparbankens och Postgirots tillkomst

Med Postsparbankens inrättande 1884 tillgodosågs allmänhetens behov av service avseende såväl post som penningförmedling, eftersom postanstalterna ofta också tjänstgjorde som

(20 av 140 ord)

Från myndighet till serviceföretag

År 1988 förändrades Postverket från myndighet till serviceföretag. Verket ombildades till

(11 av 50 ord)

Svensk–danskt samgående

År 2001 genomfördes en omorganisering av Posten AB som ledde till

(11 av 70 ord)

Medverkande

  • Ann-Sophie Gleisner
  • Robert Mattson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Posten AB. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/posten-ab