prostitution (likabetydande senlatin prostituʹtio, av latin prostiʹtuo ’utbjuda till otukt’, ’prostituera’), att minst två parter säljer och köper sexuella tjänster där ersättning är en förutsättning

(25 av 174 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Synen på prostitution

Synen på prostitution präglas av olika grundantaganden, nämligen att personer säljer sex

(12 av 79 ord)

Lagstiftning

De flesta länder har lagstiftning som reglerar prostitution. Här kan två huvudlinjer skönjas: en tillåtande

(15 av 105 ord)

Typer av prostitution

Baserat på kontaktformerna kan olika typer av prostitution särskiljas: gatuprostitution där

(11 av 61 ord)

Historia

Prostitution har historiskt belagts i många äldre kulturer. Formerna för prostitution har varierat från tid till annan och från plats till plats beroende på

(24 av 165 ord)

Medverkande

  • Birgitta Melén
  • Yvonne Svanström

Litteraturanvisning

Stig Larsson, Könshandeln: Om prostituerades villkor (1983);
Yvonne Svanström, Offentliga kvinnor: Prostitution i Sverige 1812–1918 (2006);
Greggor Mattson, The Cultural Politics of European Prostitution Reform: Governing Loose Women (2016).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, prostitution. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/prostitution