psykiatri (nylatin psychiatriʹa, av psyke och grekiska iatreia [-trɛiʹa]

(9 av 25 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Psykiatrins utgångspunkter

Psykiatrins utgångspunkt är psykopatologin, läran om psykiska symtom. I dag anses psykiska symtom vara dimensioner som, förutom hos patienter, förekommer i mildare form i den generella befolkningen utan att vara behandlingskrävande. Om symtomen däremot ger upphov till lidande och påverkar personens förmåga till arbete och sociala kontakter, eller utgör risk

(50 av 356 ord)

Psykiatri som medicinsk specialitet

Den medicinska specialiteten psykiatri präglas av helhetssyn där psykologiska, sociala och biologiska faktorer vägs in i bedömningen och behandlingsplaneringen av psykisk ohälsa. Även andra vård- och stödaktörer har ansvar för psykisk ohälsa i befolkningen. Dit hör primärvården och socialtjänsten. Primärvården, också kallad ”första linjens psykiatri”, ansvarar för diagnostik och behandling av lättare fall av psykisk ohälsa, till exempel okomplicerade fall av depressionssjukdomar och

(63 av 444 ord)

Historik

Att vissa människor kan uppleva verkligheten och sig själva på ett så annorlunda sätt än andra att det allvarligt försämrar möjligheterna till kommunikation och kanske även leder till avvikande beteende har alltid blivit föremål för reflexion och försök till förklaring. Förklaringarna har vanligen tagit sin utgångspunkt i samtidens religiösa, metafysiska och i vissa avseenden juridiska föreställningar om människan, men mycket tidigt började man uppfatta de avvikande beteendena som tecken på själsliga sjukdomar. Tankar på psykisk sjukdom som ett syndastraff eller

(80 av 630 ord)

Medverkande

  • Lena Flyckt
  • Roger Qvarsell

Litteraturanvisning

Jan-Otto Ottosson, Psykiatri (7:e upplagan 2009);
B.J. Sadock, Kaplan and Sadock’s Comprehensive Textbook of Psychiatry (9:e upplagan 2009).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, psykiatri. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/psykiatri