psykoanalyʹs, dels en behandlingsmetod, dels en teori om omedvetna psykiska processer. Benämningen förekommer första

(14 av 94 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Grunddragen i metapsykologin

Utifrån den dynamiska aspekten analyseras psykiska konflikter och deras representationer. Det omedvetna förstås dynamiskt, vilket betyder att omedvetna föreställningar, konflikter och önskningar kan

(23 av 162 ord)

Barnsexualiteten

Till de omedvetna fundamenten hör enligt Freud införlivandet av drifternas och begärens spel i strävan efter tillfredsställelse som präglar barndomsutvecklingen. Freud var den första att på ett komplext sätt

(29 av 204 ord)

Den psykoanalytiska praktiken

Målsättningen med behandlingen är att göra det omedvetna medvetet, upphäva bortträngningen, det vill säga göra analysanden medveten om situationer då hans eller hennes önskningar drabbas av censur och glömska, och fylla ut minnesluckor. Avsikten är att göra analysandens jag mindre beroende av överjaget, så att jaget kan tillägna sig nya delar av detet.

Enligt Freud leder

(56 av 394 ord)

Avslutningen av en psykoanalys

Det psykoanalytiska arbetet medför alltid en intensiv och ömsesidig känslomässig bindning under lång tid – ibland flera

(17 av 118 ord)

Psykoanalysens ramar

Psykoanalysens ramar har växt fram ur Freuds första experimenterande med hypnosen, vilket var ursprunget till att patienten placerades liggande på en soffa i en bekväm och avslappnad ställning. Freud använde sig i början av ett lätt tryck på patientens

(39 av 273 ord)

Psykisk hälsa

När Freud blev tillfrågad om vad slags psykisk hälsa som var målet för den psykiska behandlingen i psykoanalysen så lär han eftertänksamt

(22 av 155 ord)

Psykoanalysens fundament

Teorin om motstånd och bortträngning, det omedvetna, sexuallivets betydelse och barndomsupplevelsernas

(11 av 41 ord)

Psykoanalysen internationellt

År 1902 samlade Freud ett antal läkare för att diskutera sin teori. I Nürnberg 1910 bildades Internationale Psychoanalytische Vereinigung, senare International Psychoanalytical Association (IPA). Dess kärntrupp kom att utgöras av

(30 av 206 ord)

Psykoanalysen i Sverige

I Sverige var utforskningen av psykoanalysen under den första hälften av 1900-talet knuten till ett

(15 av 101 ord)

Kritik

Kritik har riktats mot psykoanalysen alltsedan den uppstod och inte minst i samband med att den

(16 av 114 ord)

Psykoanalysens framtid

Intresset för psykoanalysen och den psykoanalytiskt orienterade (psykodynamiska) psykoterapin var fortsatt stort inom psykiatrin

(14 av 93 ord)

Medverkande

  • Clarence Crafoord
  • Per Magnus Johansson

Litteraturanvisning

S. Freud, Föreläsningar: orientering i psykoanalysen. Samlade skrifter I ( 1996);
P. Gay, Freud ( svensk översättning 1990);
J. Laplanche & J.-B. Pontalis, Vocabulaire de la psychanalyse ( 1967);
C.E. Schorske, Fin-de-siècle Vienna ( 1981).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, psykoanalys. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/psykoanalys