realism (ytterst av medeltidslatin reaʹlis ’verklig’, av latin res ’sak’, ’ting’,

(11 av 66 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Konst

Med realism inom bildkonsten avses en tendens att utan omdiktning och idealisering framställa sannolika, främst vardagliga sammanhang och förhållanden. Med stark stilisering förekommer realism t.ex. i bilder av vardagligt arbete o.d. i den gammalegyptiska gravkonsten och i gammalmexikansk konst. I samspel med en hög grad av naturalism finns realism också

(50 av 355 ord)

Litteratur

Realism inom litteraturen har en så vid betydelse att den bäst definieras i förhållande till andra stilriktningar eller litterära rörelser som romantik,

(22 av 157 ord)

Drama och teater

Realism inom drama och teater omfattas allmänt av den litterära realismen. Till skillnad från

(14 av 93 ord)

Filosofi

1) filosofisk ståndpunkt enligt vilken den yttre, materiella verkligheten existerar oberoende av det mänskliga medvetandet. Motsatsen

(16 av 114 ord)

Medverkande

  • Hans-Erik Johannesson
  • Lars Bergström
  • Sven Sandström

Litteraturanvisning

Litteratur:
K. Aspelin, Poesi och verklighet 1 (1967);
V. Svanberg, ”Medelklassrealism” 1–3, Samlaren 1943–46;
R. Wellek, The Concept of Realism in Literary Scholarship (1963).
Filosofi:
H. Putman, The Many Faces of Realism (1987).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, realism. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/realism