regnskog, ständigt grön skog i områden med en årsnederbörd av minst ca 1 500 mm, ofta väsentligt mer, fördelad över minst 9–10 av årets månader. Egentlig regnskog (tropisk regnskog) finns enbart i

(32 av 217 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Växtliv

Den tropiska regnskogen domineras av fleråriga, vedartade växter. Skogen byggs upp av talrika träd, ibland upp till strax över tvåhundra arter per hektar. Skogen är flerskiktad och bildar ett jämnt krontak, som emellertid ofta har upp till 70 m höga överståndare (enstaka uppstickande träd). Träden behåller i regel bladen (eller barren) under vinter och torrtid, dvs. är städsegröna, men några få arter kan ibland fälla alla bladen men anlägger omedelbart en ny bladmassa. I monsunpåverkade områden, där torrtider är mer

(80 av 966 ord)

Djurliv

Djurlivet är mycket artrikt, i synnerhet i Syd- och Centralamerika och Sydöstasien samt på Nya Guinea, mindre extremt i Afrika, men djuren är ofta förvånansvärt svåra att få syn på. Arterna har i regel starkt specialiserat levnadssätt, varför de flesta har låg individtäthet. Specialiseringen kan ligga i födoval; växter i tropikerna

(51 av 362 ord)

Avskogning

Avskogningen ökade under 1900-talet kraftigt i tropikerna. Under 1990-talet uppskattade FAO bruttoavskogningen i tropikerna till 14,2 miljoner hektar per år; 1,9 miljoner hektar återbeskogades per år, så nettoavskogningen blev ca 12,3 miljoner hektar per år. Nettoavskogningen i regnskog var ca 5–6 miljoner hektar— per år (0,6 %). Den globala nettoavskogningen skattades till 8,9 miljoner hektar per år. Att siffran för den globala avskogningen är lägre än den

(67 av 470 ord)

Medverkande

  • Hugo Sjörs
  • Lennart Engstrand
  • Reidar Persson
  • Ulf Gärdenfors

Litteraturanvisning

E.S. Ayensu (utgivare), Djungelboken: Världens regnskogar och dess invånare ( svensk översättning 1981);
E.S.M. Collins (utgivare), De sista regnskogarna ( svensk översättning 1991);
M. Klum & H. Odöö, När dimman lättar: Boken om regnskogens världar ( 1992);
B. Möllersten (utgivare), Regnskog: En hotad värld ( 2:a upplagan 1992);
P.W. Richards, The Tropical Rain Forest: An Ecological Study ( 2:a upplagan 1996);
T.C. Whitmore, An Introduction to Tropical Rain Forests ( 2:a upplagan 1998).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, regnskog. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/regnskog