reklaʹm (franska réclame, av réclamer ’anropa’, ’åkalla’, av latin reclaʹmo, här ’ropa högt’,

(13 av 86 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Reklamprocessen

Vid användning av reklam inom marknadsföringen krävs beslut inom flera områden; ofta anlitar företaget en reklambyrå som rådgivare. Först definieras reklamens mål – vad ska reklamen åstadkomma i samspel

(29 av 205 ord)

Omfattning och spridning

Reklamens omfattning i olika länder varierar med ekonomiskt system och lagstiftning, industrialiseringsgrad, levnadsstandard, distributionsstruktur samt ekonomiska och opinionsmässiga konjunkturer. Det finns också ett samband mellan reklamens

(26 av 181 ord)

Statlig inblandning och självsanering

Under 1940-talet fanns en strävan från den svenska staten att utveckla konsumentupplysning till ett alternativ till reklamen. Under 1960- och 70-talen var kritiken särskilt stark i Sverige eftersom reklamen blev en symbol för det

(34 av 238 ord)

Historik

De äldsta formerna av reklam var affischer och butiksskyltar, vilka användes redan under antiken. Under medeltiden förekom reklamblad, och därefter dök annonser upp i tidningarna. Den första svenska annonsen infördes 1645 i Ordinari Post Tijdender och avsåg den svenska psalmboken. Reklamen har utvecklats i växelverkan med massmedierna. Annonser sågs i slutet av 1800-talet som ett medel att skapa prisvärda och folkliga tidningar, i Sverige bl.a. Göteborgs-Posten (GP) och Dagens

(69 av 487 ord)

Medverkande

  • Bengt Lindh
  • Karl Erik Gustafsson
  • Lars Falk

Litteraturanvisning

M. Ekdahl & H. Wigstrand, Nedslag i reklamhistorien! (1999);
K.E. Gustafsson, Reklamens makt över medierna (2005);
Rita Mårtenson, Marknadskommunikation: Kunden, varumärket, lönsamheten (3:e upplagan 2009);
M. von Sydow, Annonsens historia i Sverige intill år 1700 (1929).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, reklam. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/reklam