relativitetsteorin, fysikalisk teori som beskriver rummets och tidens egenskaper. Teorin, som formulerades av Albert Einstein, utgör ett av den moderna fysikens fundament och har starkt påverkat vår vetenskapliga världsbild. Den leder till många häpnadsväckande förutsägelser, som ofta strider mot vardagliga erfarenheter men hittills alltid har överensstämt med

(47 av 331 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Relativitetsprincipen och hastighetsbegränsningen

Den speciella relativitetsteorin baseras på två förutsättningar: relativitetsprincipen och existensen av en universell högsta hastighet. Relativitetsprincipen, som gäller även i Newtons mekanik, säger att en observatör inte med något experiment kan

(31 av 219 ord)

Samtidighet

En händelse är något som sker i en viss punkt i rummet vid en viss tidpunkt. Ett exempel är att en ljussignal skickas ut, ett annat att en kropp passerar en viss punkt vid en viss tid. Vi förutsätter att alla observatörer är överens om vilka händelser

(47 av 333 ord)

Tidsdilatation

Att samtidighet är ett relativt begrepp visar att det inte finns någon absolut och för alla gemensam tid – tiden är relativ. Den av en observatör uppmätta tiden mellan två händelser beror på observatörens rörelse. För att undersöka tiden närmare

(40 av 281 ord)

Längdkontraktion

Vi skall nu visa att avstånd i rummet förkortas i rörelseriktningen. Låt B färdas mellan två

(16 av 110 ord)

Rumtiden

Föremåls lägen vid olika tidpunkter, så som de uppmäts av en observatör A, kan illustreras i ett rumtidsdiagram. En bana, x(t), i diagrammet ger objektets läge x vid tiden t; se bild 2.

image/jpeg

relativitetsteorin (bild 2).
Rumtidsdiagrammet är en tvådimensionell representation av rörelser i den fyrdimensionella rumtiden. Rörelser i rummet ses som förflyttningar längs x-axeln, medan ct-axeln

(59 av 439 ord)

Tvillingparadoxen

En kropp som inte påverkas av någon yttre kraft (en fri kropp) rör sig med konstant hastighet, dvs. längs en rät linje i rumtidsdiagrammet. Vanligen är den räta linjen mellan två punkter den kortaste sträckan, men i rumtiden är den räta linjen mellan två händelser den

(46 av 323 ord)

Energi

Energi, E, rörelsemängd, p, och massa, m, är viktiga begrepp i Newtons fysik som finns också i relativitetsteorin. Dessa storheter lyder konserveringslagar: E och p är oförändrade för ett system som inte påverkas av någon

(35 av 247 ord)

Den allmänna relativitetsteorin

Gravitationen har en egenskap som skiljer den från alla andra krafter och som är nyckeln till den allmänna relativitetsteorin: alla föremål faller, som Eötvös experiment visar, med samma acceleration i ett gravitationsfält. En observatör som faller fritt i ett gravitationsfält ser därför andra fritt fallande föremål i sin närhet röra sig med konstant hastighet, dvs. som fria föremål i den speciella teorin. (Med fritt fall avses att den enda yttre

(70 av 499 ord)

Historik

Den speciella relativitetsteorin presenterades av Albert Einstein 1905. Andra, som Lorentz och Poincaré, hade funnit delar, men det var Einstein som kom fram till den fullständiga

(26 av 184 ord)

Medverkande

  • Anders Karlhede

Litteraturanvisning

A. Einstein, Den speciella och den allmänna relativitetsteorin ( svensk översättning 1989);
C.W. Misner m.fl., Gravitation ( eng., 1973);
R.M. Wald, Space, Time, and Gravity ( 1977);
C.M. Will, Was Einstein Right? ( 1986).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, relativitetsteorin. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/relativitetsteorin