religionsvetenskap, det vetenskapliga studiet av religion i historia och samtid. Religionsvetenskapen

(11 av 74 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Ämnets framväxt

Redan under antiken förekom ett distanserat, intellektuellt granskande av de samtida klassiska religionerna. Filosofer undersökte myternas trovärdighet, ritualernas effektivitet ifrågasattes och gudarnas existens sattes under debatt. Även om detta granskande kom att bli en intellektuell förutsättning för framväxten av kunskapssökande som var oberoende av de kyrkliga

(46 av 324 ord)

Från teologi till religionsvetenskap

Ordet ”religionsvetenskap” började först användas i högre utsträckning i Sverige under 1970-talet. Anledningen till detta var att företrädare för de teologiska utbildningarna ville bredda rekryteringen av studenter och modernisera utbildningen. De döpte om kurserna från ”teologiska”

(36 av 255 ord)

Forskarämnen

Religionsvetenskapens olika forskarämnen kan delas in i tre kategorier utifrån deras objekt och metoder: historiska, samhällsvetenskapliga och filosofiska studier. De forskarämnen som i huvudsak arbetar historiskt är religionshistoria, bibelvetenskap, kristendomens

(30 av 208 ord)

Medverkande

  • Stefan Arvidsson

Litteraturanvisning

S. Arvidsson, Varför religionsvetenskap? ( 2012);
T. Ekstrand, G. Gustafsson & P. Junus, Religionsvetenskap: En inledning ( 2001);
O. Hammer & J. Sørensen, Religion: I människors medvetanden och samhällen ( 2010);
J. Svensson & S. Arvidsson (utgivare), Människor och makter 2.0: En introduktion till religionsvetenskap ( 2010).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, religionsvetenskap. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/religionsvetenskap