reningsverk, avloppsreningsverk, anläggning för rening av avloppsvatten. (För rening av yt- och grundvatten till dricksvatten se vattenverk.) I reningsverk avlägsnas fasta partiklar, biokemiskt syreförbrukande material, närsalter och andra lösta föroreningar, t.ex. tungmetaller och smittämnen, i olika processer (steg): mekanisk, biologisk respektive kemisk rening samt filtrering. Dessa steg kombineras på olika sätt beroende på avloppsvattnets sammansättning.

De första kommunala reningsverken i

(58 av 413 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Slam från reningsverk

Slam från de kommunala reningsverken innehåller stora mängder biologiskt nedbrytbart material och växtnäringsämnen. Slammet innehåller ca 3 % fosfor och 3,5 % kväve, vilket motsvarar ca 6 000–7 000 ton fosfor respektive 8 000–9 000 ton kväve årligen.

(32 av 222 ord)

Medverkande

  • Per E.O. Berg
Källangivelse
Nationalencyklopedin, reningsverk. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/reningsverk