reningsverk, avloppsreningsverk, anläggning för rening av avloppsvatten. (För rening av yt- och grundvatten till dricksvatten se vattenverk.) I reningsverk avlägsnas fasta partiklar, biokemiskt syreförbrukande material, närsalter och andra lösta föroreningar, t.ex. tungmetaller och smittämnen, i olika processer (steg): mekanisk, biologisk respektive kemisk rening samt filtrering. Dessa steg kombineras på olika sätt beroende på avloppsvattnets sammansättning.

De första kommunala reningsverken i Sverige

(61 av 418 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Slam från reningsverk

Slam från de kommunala reningsverken innehåller stora mängder biologiskt nedbrytbart material och växtnäringsämnen. Slammet innehåller ca 3 % fosfor och 3,5 % kväve, vilket motsvarar ca 6 000–7 000 ton fosfor respektive 8 000–9 000 ton kväve årligen. Under

(39 av 229 ord)

Medverkande

  • Per E.O. Berg
Källangivelse
Nationalencyklopedin, reningsverk. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/reningsverk