romani [ro:ʹ- eller rɔʹ-], romska, romani chib, romanés, rommani, ett språk som talas av romerna, en folkgrupp med ursprung i Indien, i dag spridd

(23 av 163 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Varieteter

Romani hör till den indoariska grenen av de indoeuropeiska språken och är alltså besläktat med t.ex. hindi och, längre bakåt, sanskrit. Tre huvudgrenar av romani brukar urskiljas: domari (syrisk eller asiatisk romani), lomavren (armenisk romani) och vad som kallas europeisk romani

(41 av 288 ord)

Grammatik och ordförråd

Alla varieteter av romani präglas dels av det indoariska ursprunget, dels av de omfattande kontakterna med andra språk. De flesta varieteterna har i anmärkningsvärt hög grad bevarat ett gemensamt centralt ordförråd, bestående huvudsakligen av indiska ordstammar men

(37 av 258 ord)

Skriftspråk

Romani var historiskt huvudsakligen ett muntligt språk. Sedan mer än hundra

(11 av 73 ord)

Romani i Sverige

I Sverige har romani talats sedan början av 1500-talet, då romer nådde landet i samband med den första europeiska migrationen. Den romani som dessa

(24 av 166 ord)

Medverkande

  • Kari Fraurud

Litteraturanvisning

Svensk-romskt/arli lexikon. Švedikano-Romano/Arlikano leksikoni (2007);
E. Bijvoet & K. Fraurud, Det romska språket och romsk språkvård i Sverige 2007 (2008);
K. Fraurud & K. Hyltenstam, ”Språkkontakt och språkbevarande: Romani i Sverige”, Sveriges sju inhemska språk: Ett minoritetspråksperspektiv (1999);
O. Gjerdman & E. Ljungberg, The Language of the Swedish Coppersmith Gipsy Johan Dimitri Taikon (1963);
L. Lindell & K. Thorbjörnsson-Djerf, Ordbok över svensk romani: Resandefolkets språk och sånger (2008).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, romani. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/romani