romersk-katolska kyrkan, katolska kyrkan, den kyrka som står under ledning av den romerske biskopen (se påve). Den anser sig vara identisk med den kyrka som Jesus grundade genom Petrus (Matteusevangeliet 16:13–19); dess enhet är garanterad genom påven som Petrus efterträdare. Historiskt sett är den en vidareutveckling av den västromerska rikskyrkan med Rom som centrum. Vid medeltidens slut omfattade den hela Västeuropa (se kristendom, Historia). Påven kom att stå i ett spänningsfyllt förhållande till kunga- och kejsarmakten, som tog sig uttryck

(80 av 747 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Sverige

Katolikerna i Sverige är organiserade i Stockholms katolska stift.

I samband med

(12 av 80 ord)

Historik

Uppsala möte 1593 fastslog att Sverige skulle vara ett evangeliskt land. År 1595 måste de sista katolska prästerna lämna landet. Enligt Örebro stadga 1617 bestraffades avfall från den evangeliska läran med döden eller

(33 av 230 ord)

Medverkande

  • NE-redaktionen (uppdatering)
  • Per Beskow

Litteraturanvisning

Allmänt:
Katolska kyrkans katekes, utgiven av Romersk-katolska kyrkan (svensk översättning 1996);
C. Broomé, Katolicismen (2:a upplagan 1993);
J.D. Holmes & B.W. Bickers, A Short History of the Catholic Church (1983).
Sverige:
O. Garstein, Rome and the Counter-Reformation in Scandinavia 1–4 (1962–92);
Barbro Lindqvist, Artister, komedianter och fattigt folk: Påvekyrkan under 1700-talet i Stockholm (1989);
A. Palmqvist, Die Römisch-katholische Kirche in Schweden nach 1781 1–2 (1954–58);
Y.M. Werner, Världsvid men främmande: Den katolska kyrkan i Sverige 1873–1929 (1996).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, romersk-katolska kyrkan. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/romersk-katolska-kyrkan