(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Förkolonial tid

Folkmordstragedin 1994 och den efterföljande samhällsdebatten har medfört att Rwandas historieskrivning ifrågasatts och delvis reviderats. Relativt oomstritt är dock att Rwanda ursprungligen beboddes av pygméfolket twa, som livnärde sig av jakt. Någon gång runt 1000 e.Kr. förmodas ett jordbrukande bantufolk, ursprunget till dagens hutuer, ha slagit sig ned i landet. Från 1300–1400-talen har det troligen

(55 av 389 ord)

Tysk och belgisk koloni

Under kolonialperioden förstärktes de rasistiska stereotyperna, främst att tutsi är långa och slanka medan hutu är korta och undersätsiga. Kolonialmakten störde den tidigare maktbalansen baserad på hövdingar och underhövdingar,

(29 av 206 ord)

Självständighet

I en folkomröstning 1961 avskaffades kungadömet, och året därpå blev Rwanda självständigt med Kayibanda som president. Ett år senare gick exiltutsier i Burundi över gränsen för att återta makten. Huturegimen slog tillbaka invasionen; i organiserade pogromer mördades därefter mer än 10 000 tutsier, och tusentals gick i landsflykt. På grund av interna motsättningar inom den härskande hutueliten och den fortsatt olösta etniska konflikten tog Juvénal Habyarimana 1973 makten i en militärkupp och utropade sig till president. Han intog en förhållandevis moderat

(80 av 1258 ord)

Medverkande

  • Anders Hansson
  • Bengt Nilson
  • Gert Holmertz
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Historia. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/rwanda/historia