rygg, hos människan bålens baksida från nackbenet ned till svansbenet.

(10 av 10 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Anatomi

Ryggens stomme bildas av ryggraden och revbenens bakre delar. Ryggraden består av sju halskotor (cervikalkotor), tolv bröstkotor (thorakalkotor), fem ländkotor (lumbalkotor), korsbenet och svansbenet. Korsbenet består i sin tur av fem sammanväxta sakralkotor och svansbenet av fyra förkrympta svanskotor. Kotorna består av kotkropp

(43 av 304 ord)

Utvecklingsrubbningar

I början av den tredje graviditetsveckan, då embryot är bara ett par millimeter stort, bildas neuralsträngen, som utgör grunden för kotpelaren, revbenen och skallbenet. Sedan går utvecklingen fort, och redan i femte graviditetsveckan kan man tydligt urskilja

(37 av 260 ord)

Sjukdomar

(1 av 1 ord)

Torticollis

Torticollis, ”vriden hals”, innebär att halsen är vriden och oftast också böjd åt något håll så att

(17 av 120 ord)

Skolios

Skolios innebär att ryggraden är svängd i frontalplanet. Tillståndet är ganska vanligt och återfinns i någon grad hos ungefär 10 % av befolkningen. I de allra flesta fall är den så lindrig att den inte ger några symtom. Man delar in tillståndet i funktionell skolios, som är vanligast, och strukturell skolios, som är

(53 av 362 ord)

Rundrygg

Rundrygg hos tonåringar (Scheuermanns kyfos eller juvenil kyfos) beror troligen på en utvecklingsrubbning i bröstryggen vilken leder

(17 av 118 ord)

Spondylit

Spondylit är en bakteriell infektion i en eller flera kotor. Infektionen kan också drabba diskarna

(15 av 105 ord)

Spondylos

Spondylos är benämning på artros i ledbrosket i ryggradens leder. Då

(11 av 74 ord)

Ryggskott

Ryggskott (lumbago), akut ryggvärk, utgörs av plötslig, häftig smärta och stelhet i länd- och/eller korsryggen. Besvären börjar ibland i

(19 av 131 ord)

Diskbråck

Diskbråck innebär att en bit av en mellankotskiva pressas ut så att den på något ställe buktar utanför kotkropparnas kanter. Diskbråck i ländryggen kan orsaka ischias, dvs.

(27 av 191 ord)

Spinal stenos

Spinal stenos är en förträngning av spinalkanalen. Stenosen sitter vanligen i ländryggen och orsakar där, om den är tillräckligt stor, en

(21 av 146 ord)

Ryggvärk

Ryggvärk, stelhet och trötthetskänsla i ryggen, oftast ländryggen, är synnerligen vanliga problem. De kan ibland härledas till en bestämd orsak, t.ex. diskbråck, spondylit, tumör eller spondylolistes. Oftast kan dock ingen preciserad förklaring till besvären påvisas, och i dessa fall är diagnosen ospecificerad ryggvärk eller rygginsufficiens.

Värk i ländryggen har i Sverige länge varit en dominerande orsak till sjukfrånvaro och förtidspensionering. Under

(61 av 432 ord)

Tumörer

Tumörer som utgår från ryggraden är mycket ovanliga. Den är däremot

(11 av 46 ord)

Skador

(1 av 1 ord)

Whiplashskador

Whiplashskador (pisksnärtsskador) är mjukdelsskador på halsen som kan uppstå då huvudet plötsligt kastas bakåt och sedan

(16 av 108 ord)

Kotfraktur

Kotfrakturer hos yngre uppstår endast efter grovt våld, medan spontana kotfrakturer är vanliga hos äldre. De senare är nästan alltid kompressionsfrakturer som uppkommer genom sammanpressning av en eller flera kotkroppar. Traumat kan vara att

(34 av 240 ord)

Ryggmärgsskador

En skada på ryggmärgen hör till det mest invalidiserande som man kan drabbas av, och följderna blir värre ju närmare huvudet som skadan sitter. Ryggmärgen utgör tillsammans med hjärnan det centrala nervsystemet och förbinder hjärnan med nerverna. Genom svaga elektriska impulser från hjärnan ut till musklerna styrs våra rörelser, och genom signaler från känselkroppar, bl.a. i hud och runt leder, blir vi medvetna om sådant som kroppshållning, smärta och beröring.

Ryggmärgsskador är vanliga i övergången mellan rörliga och mindre rörliga

(80 av 871 ord)

Medverkande

  • Anders Rydholm
  • Bertil Sonesson
  • Daniel Jerrhag
  • Göran Bauer
  • Jörgen Malmquist
Källangivelse
Nationalencyklopedin, rygg. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/rygg