ryska revolutionen, samlingsbenämning på en rad revolutionära uppror och maktövertaganden som

(11 av 16 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Bakgrund

Revolutionen har sin djupare bakgrund i en långvarig totalitär politisk tradition av obetingat envälde, byggt på en utvecklad tvångsapparat och en övergripande ideologi, en ensidig, statsstyrd och föga framgångsrik satsning på ekonomisk modernisering och en

(35 av 250 ord)

Revolutionen 1905

1905 års revolution var det första storskaliga upproret mot det politiska och sociala systemet i Ryssland. En längre tid av missnöjesyttringar från arbetare och bönder, studenter och

(27 av 192 ord)

Februarirevolutionen 1917

Februarirevolutionen 1917, som enligt vår tideräkning ägde rum i mars, var bl.a. ett resultat av att tsaren vid

(18 av 127 ord)

Oktoberrevolutionen 1917

Natten till 7 november störtade bolsjevikpartiet under Lenins ledning den provisoriska regeringen i en odramatisk och nästan oblodig statskupp genom att ockupera viktiga kommunikationsknutpunkter i Petrograd och inta Vinterpalatset, där den provisoriska regeringen hade inrättat sig. Denna framgångsrika statskupp av ett välorganiserat men numerärt obetydligt parti, utifrån en äldre tideräkningsprincip ofta benämnd oktoberrevolutionen, låter sig bara

(56 av 395 ord)

Medverkande

  • Klas-Göran Karlsson

Litteraturanvisning

W. Chamberlin, The Russian Revolution 1917–1921 1–2 (1935);
M. Ferro, October 1917: A Social History of the Russian Revolution, (engelsk översättning 1980);
O. Figes, A People’s Tragedy: The Russian Revolution, 1891–1924 (1996);
R. Pipes, Den ryska revolutionen (svensk översättning 2004);
John Reed, Tio dagar som skakade världen (svensk översättning 1967);
L. Schapiro, 1917: The Russian Revolutions and the Origins of Present-Day Communism (1984).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, ryska revolutionen. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ryska-revolutionen