Saʹlomonöarna, stat i västra Stilla havet, öster om Nya Guinea; 27 556 km

(13 av 84 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Salomonöarna utgör en del av en större vulkanisk öbåge som sträcker sig från öster om Nya Guinea till Vanuatu. Öarna är i regel bergiga

(24 av 171 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

De enskilda öarna ligger i två parallella rader i nordväst–sydöstlig riktning. De utgör en

(14 av 98 ord)

Klimat

Salomonöarna har ett tropiskt regnskogsklimat. Temperatur, fuktighet och nederbörd varierar inte

(11 av 48 ord)

Växt- och djurliv

På de större öarna, framför allt i bergstrakter, finns ännu orörd regnskog. Ofta är dock skogen skövlad och

(18 av 122 ord)

Naturskydd

Salomonöarna hade 2011 en nationalpark, Queen Elizabeth National Park.

(9 av 9 ord)

Befolkning

Knappt 25 procent av Salomonöarnas befolkning bor i städer, bland vilka Honiara (66 200 invånare, 2012) är störst.

(18 av 120 ord)

Språk

Engelska är officiellt språk. Det finns över sextio inhemska språk, av

(11 av 36 ord)

Religion

Salomonöarna domineras av kristendomen, som omfattar ca 97 % av befolkningen. Inhemska melanesiska religioner praktiseras dock aktivt

(17 av 113 ord)

Utbildning

Skolplikt saknas i Salomonöarna. Ca 2/3 av barnen i åldern 6–12 år går

(13 av 87 ord)

Sociala förhållanden

2014 uppgick de offentliga utgifterna av hälso- och sjukvården till 4,6 procent av BNP.

(14 av 95 ord)

Näringsliv

De flesta hushåll är fortfarande självhushållande, och endast 10 procent av befolkningen är sysselsatta inom marknadsekonomin. På 1960-talet var

(19 av 135 ord)

Kommunikationer

En allvarlig begränsning för den ekonomiska utvecklingen är de långa avstånden

(11 av 62 ord)

Massmedier

I Salomonöarna förekommer endast veckoutgivna tidningar, av vilka Solomons Voice (upplaga:

(11 av 56 ord)

Statsskick och politik

Salomonöarna är sedan 1978 självständig stat och medlem av Samväldet. Den brittiske regenten företräds av en generalguvernör,

(17 av 118 ord)

Rättsväsen

Rättsordningen grundar sig på engelsk rätt i kombination med lokal sedvanerätt.

(11 av 32 ord)

Försvar

Salomonöarna har (2009) inga egna militära medel till stöd för sin

(11 av 67 ord)

Förhistoria

Den första befolkningen på Salomonöarna är knuten till expansionen av lapitakulturen

(11 av 56 ord)

Historia

Ögruppen Salomonöarna nåddes 1568 av spanska upptäcktsresande; deras försök att 1595 grunda en koloni där misslyckades dock. Omkring 1860 inledde australiensiska skeppare en hårdför rekrytering av billig arbetskraft från Salomonöarna till plantager i

(33 av 233 ord)

Medverkande

 • Alexander Wanek
 • Anders Jönsson
 • Bengt Nilson
 • Bosse Temnéus
 • Göran Andersson
 • Göran Burenhult
 • Ingvar Svanberg
 • Jan Ovesen
 • Jan von Konow
 • Lennart Weibull
 • Michael Bogdan
 • Ragnar Hall
 • Solveig Mårtensson
 • Sven Behrens
 • Ulf Arvidsson
 • Ulf Gärdenfors
 • Östen Dahl
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Salomonöarna. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/salomonöarna