Arkeologer har belägg för 10 000 år gamla bosättningar i Norrland, men det är svårt att avgöra

(17 av 117 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Nomadsamhället

Det äldre samiska nomadsamhället fick sannolikt sin utformning under medeltidens senare hälft och hade sin högkonjunktur under 1500–1700-talen. Storskalig nomadiserande renskötsel uppstod

(22 av 157 ord)

Bosättningsområden och livnäring

De samiska kulturformerna uppvisar stor variation. Längs den nordnorska kusten har sjösamer varit bofasta inne i fjordarna, där de levde på havsfångst, viss boskapsskötsel och jordbruk, men således inte av renskötsel. Längre ut mot havet bodde norrmän. Nomadiserande samer förekommer däremot än i dag bland Finnmarkens lågfjäll i Norge. De finländska

(51 av 360 ord)

Bostadsformer och bruksföremål

De nomadiserande samernas klassiska bostadsform, kåtan, förekom i olika typer, dels flyttbara, som klykstångskåtan och bågstångskåtan, dels stationära, som de norska samernas gamme och skogssamernas timrade kåta. Det förekom flera slags förrådshus, i södra lappmarkerna bl.a. en matbod på hög mittstolpe, njalla, och i norra

(45 av 316 ord)

Medverkande

  • Peter Sköld
  • Phebe Fjellström
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Kulturhistoria. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/samer/kulturhistoria