Kulturhistoria:
A. Amft, Sápmi i förändringens tid: En studie i svenska samers levnadsvillkor under 1900-talet ur ett genus- och etnicitetsperspektiv (2:a upplagan 2003);
P. Fjellström, Samernas samhälle i tradition och nutid (2:a upplagan 1986);
S.-D. Hedman, Boplatser och offerplatser: Ekonomisk strategi och boplatsmönster bland skogssamer 700–1600 AD (2003);
V.-P. Lehtola, The Sámi People: Traditions in Transition (2002);
C. Åhrén, Är jag en riktig same?: En etnologisk studie av unga samers identitetsarbete (2008).
Religion:
Förkristen religion: T. Ahlbäck (utgivare), Saami Religion (engelska, 1987);
L. Bäckman & Å. Hultkrantz (utgivare), Saami Pre-Christian Religion (1985);
H. Mebius, Bissie: Studier i samisk religionshistoria (2003);
H. Rydving, Samisk religionshistorisk bibliografi (1993).
Administrations- och rättsfrågor:
Samernas sedvanemarker: Betänkande av Gränsdragningskommissionen för renskötselområdet, SOU 2006:14;
L. Lundmark, Stulet land: Svensk makt på samisk mark (2008);
L. Lundmark & L. Rumar, Mark och rätt i Sameland (2008);
U. Mörkenstam, Om ”Lapparnes privilegier”: Föreställningar om samiskhet i svensk samepolitik 1883–1997 (1999);
Å. Nordin, Renskötseln är mitt liv: Analys av den samiska renskötselns ekonomiska anpassning (2007);
I. Ruong, Samerna i historien och nutiden (4:e upplagan 1982);
R. Sjölin, En studie i ickemakt: Samer och samefrågor i svensk politik (2002).
Utbildning:
D. Sjögren, Den säkra zonen: Motiv, åtgärdsförslag och verksamhet i den särskiljande utbildningspolitiken för inhemska minoriteter 1913–1962 (2010);
M. Svonni, ”Skolor och språkundervisning för en inhemsk minoritet – samerna”, i K. Hyltenstam (utgivare), Tvåspråkighet med förhinder? Invandrar- och minoritetsundervisning i Sverige (1996).
Samiska organisationssträvanden:
P. Lantto, Att göra sin stämma hörd: Svenska samernas riksförbund, samerörelsen och svensk samepolitik 1950–1962 (2003);
P. Lantto, Tiden börjar på nytt: En analys av samernas etnopolitiska mobilisering i Sverige 1900–1950 (2000).
Samesamhället i dag:
S. Hassler; The Health Condition in the Sami Population of Sweden, 1961–2002: Causes of Death and Incidences of Cancer and Cardiovascular Diseases (2005).
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Källangivelse
Nationalencyklopedin, Litteraturanvisning. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/samer/litteraturanvisning