samhällsplanering, riktlinjer för utveckling av bebyggelse, service, kommunikationer och miljö. Dessa utformas under demokratiska former utifrån anspråk på

(18 av 124 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Metodik

Utgångspunkten för samhällsplanering är mål som uttalas av olika aktörer. Uppgiften för de planeringsansvariga är att ange riktlinjer för det arbete som skall leda fram till en fastlagd plan för förändring. Inledningsvis

(32 av 226 ord)

Fortlöpande debatt

Samhällsplanering innebär att värdera historien, hushålla med naturresurser samt att bevara och utveckla kvaliteterna i den byggda miljön. I allt planeringsarbete finns dock

(23 av 160 ord)

Medverkande

  • Folke Snickars
  • Göran Cars
Källangivelse
Nationalencyklopedin, samhällsplanering. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/samhällsplanering